Lång väg till nya regler
för homeopatiska medel

Utsikterna att förändra reglerna kring homeopatiska läkemedel i EU är små, trots det nya skärpta uttalandet från Europas vetenskapsakademier – men det finns andra vägar att agera i frågan. Akademierna vänder sig nu till EMA för en dialog kring påverkan av beslutsfattare.