Sex domstolsärenden
efter paracetamolbeslut

Läkemedelsverket glömde att ta med Alvedon i beslutet om att stoppa paracetamoltabletter i allmän handel – och adresserade dessutom fel företag. Inte mindre än sex parallella domstolsärenden har inletts med koppling till paracetamolbeslutet.