Första läkemedlet mot bindvävssjukdom

Nu finns ett alternativ till operation för behandling av bindvävssjukdomen Dupuytrens kontraktur.