Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "glesbygd"


Regeringen lättar på reglerna för glesbygdsstöd till apotek

Fler apotek i glesbygden kommer att kunna få det speciella glesbygdsstöd som regeringen står för. De nya reglerna kommer att gälla retroaktivt för hela 2020.

2020-10-23

Dags att ansöka om glesbygdsstöd

Nu finns det 20 miljoner kr att fördela till de apotek som ansöker om glesbygdsstöd. Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

Upphandlad service
i glesbygd ska utredas

Regeringen har gett TLV i uppdrag att utreda om apotekstäckningen i glesbygd kan säkras via offentlig upphandling.

2014-01-20

TLV får administrera glesbygdsstöd

Nu har regeringen offentliggjort hur det särskilda stödet till apotek i glesbygd ska fungera.

2013-03-12

Glesbygdsstöd
byggs upp – och hotas

Under regeringens hearing om glesbygdsstöd till apotek var de flesta aktörer positiva till TLV:s förslag – och nu väntas ett regeringsbeslut inom kort. I Danmark vill statliga Konkurrencerådet tvärtom avskaffa utjämningssystemet – men apotekssektorn har slagit bakut.

2013-02-05

Oklart om glesbygdsapoteken

Snart blir det tillåtet att stänga apotek på glesbygdslistan – men ännu är det oklart hur stödet till apotek i glesbygd ska utformas. Apoteks-
föreningen vill se förändringar i TLV:s förslag.

”Apotek stängs troligen”

Bara 40 av 110 apotek på glesbygdslistan skulle få stöd om räkneexemplen i TLV:s förslag går igenom. Kronans Droghandel, som drog igång debatten om glesbygdstäckning i våras, drar slutsaten att apotek antagligen kommer att stängas i sådana fall.

2012-10-03

Här är apoteken som inte får stänga

På begäran från läsare presenterar Svensk Farmaci nu hela den så kallade glesbygdslistan, som anger vilka apotek som inte får stängas förrän i april 2013.

2012-05-14

Utökat uppdrag till Apoteket möjlighet

Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) öppnar för att glesbygdsapotek kan komma att få riktade subventioner. Ett utökat uppdrag till Apoteket AB är också en möjlighet, anser han.

2012-05-10

Kronan vill ha ny “glesbygdsersättning”

Kronans Droghandel kommer sannolikt att stänga glesbygdsapotek när det treåriga moratoriet går ut nästa år. Företaget argumenterar nu för att en ny ersättning införs för att hålla apotek i glesbygd öppna. UTÖKAD 20:36

2012-05-09