Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "förändrade arbetsuppgifter"


”Tre av fyra intensivvårds-patienter överlever”

COVID-19.

Från en dag till en annan kastades den kliniska farmaceuten Ingrid Otterbom in på en nystartad covid-avdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Uppgiften var att bygga upp ett läkemedelsförråd. Nu har hon byggt upp och ansvarat för fyra och kan se tillbaka på en kaotisk och svår tid där allt ändå fungerade tack var ett gott samarbete. Och de flesta patienterna överlevde.

Apotekare leder inköpen av skyddsutrustning i Stockholm

COVID-19.

Coronautbrottet förändrade drastiskt arbetsuppgifterna för apotekare Sara Lindholm Larsson. Nu ansvarar hon och en kollega för inköpen av skyddsutrustning till Region Stockholm.

”Det har blivit mycket, mycket färre patientsamtal”

COVID-19.

Sjukvårdens omprioriteringar för att kunna ta hand om coronaptienter tillsammans med behovet att minimera smittrisken har gjort att de kliniska farmaceuterna i slutenvården har fått ändra sina arbetsrutiner ordentligt.

”Vi har börjat ta emot receptförnyelser per telefon”

COVID-19.

För kliniska farmaceuter i öppenvården i Sörmland har coronautbrottet inneburit att läkemedelsgenomgångarna nu görs per telefon och att de har fått nya uppgifter på vårdcentralerna – som att förnya recept.

Annonsera och prenumerera