Sexpiller för kvinnor
inte aktuellt i Sverige

Det finns ingen ansökan om marknadsgodkännande för det amerikanska sexpillret Addyi vare sig hos Läkemedelsverket i Sverige eller hos det europeiska läkemedelsverket EMA.