Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "farmacevtbrist"


Mål att starta
nästa höst kvarstår

Malmö Högskola ska ”snarast” ta fram en ny ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Målet är fortfarande att komma igång hösten 2015.

“Ett mycket
olyckligt besked”

Sveriges Farmaceuter och apoteksföreningen beklagar att Malmö Högskolas ansökan om en ny receptarieutbildning fick nej – men hoppas på en ny ansökan. Kompetensförsörjningen är nu så allvarligt hotad att det krävs ett nationellt ansvarstagande, menar apoteksbranschen.

Avslag på ansökan om ny receptarieutbildning i syd

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har avslagit Malmö Högskolas ansökan att få starta en receptarieutbildning.

Nya professurer inom
farmaci på väg i Malmö

Karlstad lägger ned sin receptarieutbildning – men Malmös planer att starta en ny konkretiseras. I torsdags intervjuade UKÄ företrädare för Malmö Högskola apropå ansökan, och inom kort utlyses två nya professurer och en lektorstjänst.

Ny receptarieutbildning
i Malmö kan ge 3+2-möjlighet

Malmö Högskola vill starta en ny receptarieutbildning tidigast 2015. Idéer finns om att utbildningen ska ge behörighet till ett tvåårigt masterprogram till apotekare (3+2) i samarbete med Lunds universitet.

Var tredje receptarie på
apotek i pension till 2020

Nästan en tredjedel av landets apoteksverksamma receptarier går i pension fram till 2020, enligt en ny undersökning. Utvecklingen blir en stor utmaning för apoteksbranschen.

Bransch vill ha ny utbildning i Malmö

Farmacevtbristen är kanske som allra störst i Skåne. Sveriges Apoteksförening har inlett en dialog med Malmö Högskola med syfte att en ny receptarieutbildning startas i Malmö.

Apoteksföreningen vill öka söktrycket

Genom att förbättra kunskaperna om apoteksbranschen i en mängd olika kanaler vill Sveriges Apoteksförening öka intresset för farmacevtutbildningarna.

Apoteket AB vill ha receptarieutbildning

Farmacevtbristen är stor i Skåne, där Apoteket AB har omfattande verksamhet. Nu tar företaget initiativ för att få till en ny receptarieutbildning i Malmö – men får kritik.

Annonsera och prenumerera