Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "etiköverenskommelse"


Nya regler för samverkan med apoteksföretagen

Nu har Lif tagit fram egna etiska regler för läkemedelsföretags samverkan med apoteksföretag. Fem grundprinciper ska vara vägledande för samarbetet, enligt det nya regelverket.

Samarbeten
ska redovisas

I år införs EFPIA:s så kallade Disclosure Code i Europa. Det ger möjlighet att kontrollera vilka läkare och annan vårdpersonal som fått ersättningar av läkemedelsföretag.

Etikavtalet dör –
LIF förbereder omtag

Lif säger upp etiköverenskommelsen med apotekssektorn. I stället sätter man upp egna etiska regler för umgänge med apotekspersonal. Relevanta aktörer ska sedan bjudas in att ansluta sig till hängavtal eller överenskommelser.

”Ny plattform ett stort steg tillbaka”

Institutet mot mutor menar att de apoteksaktörer som lämnar den detaljerade etiköverenskommelsen med LIF för en mer övergripande etikplattform gör ett misstag.

Etikavtal kan överleva utan apoteksföretagen

I fredags diskuterade läkemedelsbranschen och farmaceuternas fackförbund etiköverenskommelsens framtid. Sveriges apoteksförening var inbjuden men deltog inte vid mötet. SFa och Unionen hoppas att avtalet kan leva vidare även om apoteksbranschen lämnar.

“Vi vill först ha en dialog med LIF”

Apoteket AB har ännu inte fattat beslut om de ska stanna kvar i etiköverenskommelsen med Läkemedelsindustriföreningen LIF eller om de ska lämna den.
– Vi ska först ha en dialog med LIF, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket.

Även Kronan
säger upp etikavtal

Även Kronans Apotek säger upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin. ”Jag skulle bli förvånad om vi är den sista aktören som gör det”, säger informationsdirektör Andreas Rosenlund.

“Mutanklagelser
måste undvikas”

Det är oroväckande att Apoteksgruppen sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin. Apoteksbranschens nya etikplattform saknar konkret vägledning och innehåller bara tre rader om antikorruption, säger Rikard Pellas, apotekare och compliance officer på Lif.

“Ny plattform
är modernare”

Apoteksgruppen menar att branschens nya egna etikplattform är bredare och omfattar fler samarbetspartners och leverantörer än överenskommelsen med läkemedelsindustrin. Därför hoppar man nu av den senare, förklarar kedjan.

Apoteksgruppen överger etiköverenskommelsen

Som första apoteksaktör har Apoteksgruppen valt att lämna etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin.