Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "etik"


Apropå stängda apotek

ETIKBLOGGEN: Lojalitet gentemot sin arbetsgivare är bra, men det är inte för chefernas skull som vi har en yrkeslegitimation, skriver Etikrådet apropå Läkemedelsverkets beslut att stänga fyra apotek i Stockholmsområdet.

2016-11-04

Etisk seminarie-serie i höst

Etikforum inom Sveriges Farmaceuter, i samarbete med Apotekarsocieteten, anordnar under hösten en seminarieserie på temat legitimation och profession.

– Det finns en bristande insikt bland farmaceuter vad det innebär att ha en legitimation, säger Annika Nordén Hägg, ordförande i Etikforum.

Nya regler för samverkan med apoteksföretagen

Nu har Lif tagit fram egna etiska regler för läkemedelsföretags samverkan med apoteksföretag. Fem grundprinciper ska vara vägledande för samarbetet, enligt det nya regelverket.

Lif tar fram nya regler för umgänge med apotek

Den 15 december sa Läkemedelsindustriföreningen upp den apoteksöverenskommelse som reglerat industrins samverkan med apoteksbranschen. Nu arbetar Lif med ett nytt etiskt regelverk.

“Skulle bryta
mot etikregler”

Att titulera ett evenemang “Vin och vetenskap” skulle inte vara förenligt med läkemedelsbranschens etiska regelverk. Det säger Rikard Pellas, compliance officer på Lif.

2015-11-04

“Vi vill först ha en dialog med LIF”

Apoteket AB har ännu inte fattat beslut om de ska stanna kvar i etiköverenskommelsen med Läkemedelsindustriföreningen LIF eller om de ska lämna den.
– Vi ska först ha en dialog med LIF, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket.

Även Kronan
säger upp etikavtal

Även Kronans Apotek säger upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin. ”Jag skulle bli förvånad om vi är den sista aktören som gör det”, säger informationsdirektör Andreas Rosenlund.

“Mutanklagelser
måste undvikas”

Det är oroväckande att Apoteksgruppen sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin. Apoteksbranschens nya etikplattform saknar konkret vägledning och innehåller bara tre rader om antikorruption, säger Rikard Pellas, apotekare och compliance officer på Lif.

“Ny plattform
är modernare”

Apoteksgruppen menar att branschens nya egna etikplattform är bredare och omfattar fler samarbetspartners och leverantörer än överenskommelsen med läkemedelsindustrin. Därför hoppar man nu av den senare, förklarar kedjan.

Apoteksgruppen överger etiköverenskommelsen

Som första apoteksaktör har Apoteksgruppen valt att lämna etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin.

Annonsera och prenumerera