Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "EMA"


Patienter vädjar: Låt
folkhälsa styra i EMA-frågan

Patientorganisationer på EU-nivå vädjar i ett skarpt brev till EU:s statschefer att låta folkhälsan och patientsäkerheten snarare än politiken styra var EMA hamnar.

2017-10-19

Fortsatta protester mot
låg värdering av Stockholm

Statsråden Annika Strandhäll och Ann Linde har skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen där de kritiserar den värdering av anbuden som gav Stockholm bottenbetyg för föreslagna lokaler.

2017-10-16

“Sveriges anbud är starkt”

Sverige har ett starkt EMA-anbud, väl i nivå med de andra, med geografin som enda nackdel. Det finns dock en reell risk att politiska hänsyn gör att myndigheten hamnar i något av de nya medlemsländerna, exempelvis i Bratislava, säger Tomas Salmonson, svensk ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP och Årets Farmaceut 2017.

2017-10-10

Sverige protesterar mot låg
värdering av Stockholm-bud

I morgon protesterar Sverige mot EMA:s värdering av det svenska anbudet vid ett möte för EU-ambassadörer i Bryssel. ”EMA utelämnar och misstolkar fakta” enligt regeringen.

2017-10-05

Bratislava får toppbetyg

Det är inte bara Stockholms låga betyg som väckt förvåning i EMA:s tekniska värdering av föreslagna byggnader i EMA-anbuden. Bratislava rankas som en i princip felfri kandidat i detta avseende.

2017-10-05

Kritiserar EMA:s sågning
av lokaler i svenskt anbud

Christer Asp, koordinator för Sveriges EMA-anbud, tycker att EMA:s sågning av de lokaler som Sverige erbjuder är mycket anmärkningsvärd. För seriösa bedömare ändrar detta inte bilden av att Sveriges erbjudande är starkt på alla punkter, säger han.

2017-10-04

”Felaktigheter i EFPIA-rapport”

Christer Asp, koordinator för det svenska EMA-anbudet, pekar på felaktigheter i den rapport som rankar Stockholm först på delad femte plats bland kandidatstäderna. Han beklagar också att två faktorer som borde tala för Sverige inte väger så tungt – men tror ändå att Stockholm tillhör toppkandidaterna. De föreslagna lokalerna i Stockholms anbud får dock dåligt betyg i kunskapsunderlag som EMA tagit fram till EU-kommissionen. UPPDATERAD 8:49

2017-10-04

Köpenhamn bästa EMA-
kandidaten i ny rapport

Nu har EU-kommissionen värderat EMA-kandidatstäderna gentemot sex kriterier. Köpenhamn fick högst betyg i en ny rapport som analyserat buden mot kommissionens kriterier på detaljnivå.

2017-10-02

EMA: Flytt till åtta
städer innebär folkhälsokris

En ny enkät till EMA-personal visar att åtta av de tänkbara nya placeringarna av myndigheten skulle leda till att över 70 procent av de anställda slutar. En flytt till en sådan stad skulle innebära en folkhälsokris, enligt EMA. Tomas Salmonson, ordförande i CHMP, kommenterar.

2017-09-26

Förmodad favoritkandidat
i race om EMA har fallit ifrån

EMA kan hamna i portugiska Porto, i franska Lille – eller på den maltesiska landsbygden. Nu finns all information om de 19 kandidaturerna, inklusive videomaterial, samlat på EU-rådets hemsida. En förmodad favoritkandidat finns inte ens med bland kandidatstäderna.

2017-08-24