Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "egenvård"


Efterlyser samordning av egenvårdsrådgivningen

Apotekens och vårdens kunskapsstöd inom egenvård – 1177, Fass, Janusinfo med flera – behöver koordineras, anser Socialstyrelsen i en ny rapport. Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter instämmer. Det är viktigt att Socialdepartementet nu tar tag i frågan, säger Robert Svanström på apoteksföreningen.

2018-04-27

Svårt skapa utbildning till spretig arbetsmarknad

Mer inriktning mot rådgivning, egenvård, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci. Det behöver dagens farmaceuter enligt deltagarna vid det satellitsymposium som Sveriges Farmaceuter arrangerade under Läkemedelskongressen tisdag 10 november.

”Bra idéer som
kan lyfta egenvård”

Sveriges Farmaceuter välkomnar planerna på att lyfta egenvården i NLS och förslaget om ett ”pharmacist only”-sortiment. Förslagen ligger i linje med förbundets nollvision för läkemedelsrelaterade problem.

Ny kategori receptfritt föreslås

Apoteksbranschen, LIF och Läkemedelsverket vill satsa stort på egenvård inom nationella läkemedelsstrategin (NLS) nästa år. Aktörerna vill se nationella riktlinjer för egenvård och utreda en helt ny kategori receptfria läkemedel där köp måste föregås av rådgivning från en farmaceut.

2014-05-28

”Farmaceuter behövs
även i egenvården”

Samtidigt som egenvården har blivit mer avancerad har möjligheterna för farmaceuter att arbeta där minskat i och med den omreglerade apoteksmarknaden. En utveckling som inte är bra, menar Sveriges Farmaceuter, som diskuterar frågan på onsdag på mässan Apotek och egenvård i Kista.