Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "EES"


Liten användning
av dyrt expertstöd

Det har kostat närmare en halv miljard kronor att utveckla – men används till färre än en procent av receptkunderna. Apotekens expeditionsstöd EES är efter fem år ett projekt som inte har bevisat sin nytta.

2014-10-30

Byte till Sfinx dröjer –
men nu inför även Cura EES

Det planerade utbytet av interaktionsmodulen i apotekens beslutsstöd EES har hamnat i vänteläge. Samtidigt har Cura efter tvekan beslutat att börja använda systemet.

2014-10-10

Två EES-varningar
i snitt per dospatient

Hela 76 procent av landets dospatienter har minst ett potentiellt läkemedelsrelaterat problem enligt EES-verktyget. Det visar en ny registerstudie som kartlagt läkemedelsanvändningens kvalitet hos alla svenska dospatienter.

2013-10-23

EES ska hämta data om interaktioner från Sfinx

Nu inleder Apotekens Service arbetet med att byta ut den omstridda interaktionsmodulen i det elektroniska expeditionsstödet EES mot interaktionsdatabasen Sfinx.

2012-11-09

EES gav relevanta signaler i ny studie

Den kliniska relevansen hos apotekens expertstöd EES har nu utvärderats av läkare. Var tredje varning i systemet ansågs motivera en förändring, enligt studien, vilket tolkas som jämförelsevis bra.

2012-10-11

EES ska vässas

Fyra apotekskedjor använder idag i olika grad det omtvistade expeditionsstödet EES, men Kronans Droghandel avvaktar. Apotekens Service vill nu integrera Sfinx interaktionsmodul i EES – något som skulle öka Kronans intresse för systemet.

2012-06-19

LV klassar EES som användbart

Trots tidigare kritik klassas det omtvistade expertstödet EES som lämpligt för nationell användning på apotek i en rapport från Läkemedelsverket.

2012-05-22

Tålamod tryter hos landsting

Utrullningen av expertstödet EES i vården har gått i stå. Politiker i Örebro har tröttnat och vill testa ett enklare system efter amerikansk modell.

2011-08-26

Ola Ohlsson: “Det ena systemet utesluter inte det andra”

Ola Ohlsson, professor och medlem i expertgruppen bakom EES, tycker att Per Manell slår in öppna dörrar. Fortsatt anpassning av EES till svenska förhållanden pågår i allra högsta grad, säger han.

2011-06-21

”Osanningar om EES”

Branschprofilen och apotekaren Per Manell anser att EES-systemets tillskyndare farit med osanning vid ett offentligt möte om satsningen. Han bedömer att DUR/EES hittills har kostat minst 400 miljoner kronor.

2011-06-21

Annonsera och prenumerera