Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "EES"


Många signaler stängdes inte

Under årets seniorvecka gjordes rekordmånga slagningar i expertstödet EES på apoteken. Men trots uppmaningar stängde farmaceuterna bara en bråkdel av signalerna om läkemedelsrelaterade problem hos äldre.

2019-04-25

”Dags att vi farmaceuter visar vårt kunnande”

Stäng ner signalerna från expertstödet EES – och visa att vi farmaceuter vågar ta ansvar. Den uppmaningen kommer från Sveriges Farmaceuter inför den stundande ”seniorveckan”.

2019-04-03

Apotekschef “förbjöd” EES

En apotekschef bannlyste användning av expertstödet EES på sitt apotek, eftersom ”det tar för lång tid”. Ett exempel på uselt ledarskap, tycker Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter och tidigare apoteksentreprenör.

2017-02-02

Sfinx är
integrerat i EES

Sfinx interaktionsinformation har nu integrerats i elektroniskt expertstöd (EES). Förändringen underlättar samverkan mellan professionerna och gynnar patienterna, säger Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten.

2016-06-01

Sfinx kan följas av Pharao

Pharao, ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som har pilottestats i sjukvården, kan bli nästa beståndsdel i apotekens expertstöd EES efter integrationen av Sfinx.

2015-12-08

Sfinx på
apoteken i maj

I maj 2016 får apoteken tillgång till samma interaktionskälla som vården. Då är planen att interaktionsdatabasen Sfinx ska vara införlivad i apotekens stödsystem EES.

2015-12-08

EES byter till Sfinx för interaktioner

I november 2015 börjar preliminärt utvecklingsarbete med att införa Sfinx:s interaktionsdatabas i EES istället för den amerikanska data som funnits med sedan början av EES.

Genombrott för EES

Användningen av apotekens elektroniska expertstöd EES tredubblades mellan januari och maj.

2015-06-10

Användning av EES ökar

Apotekens användning av expertstödet EES har ökat med nästan 400 procent på ett år. Ambitionen att integrera vårdens interaktionsdatabas Sfinx i EES kvarstår, men tidplan saknas för arbetet.

2015-03-26

Liten användning
av dyrt expertstöd

Det har kostat närmare en halv miljard kronor att utveckla – men används till färre än en procent av receptkunderna. Apotekens expeditionsstöd EES är efter fem år ett projekt som inte har bevisat sin nytta.

2014-10-30