Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "EES"


Kraftigt ökad användning av EES under fokusveckan

Användningen av det elektroniska expertstödet EES nära fördubblades under förra årets fokusvecka vid expediering av läkemedel till målgruppen – barn upp till och med tolv år. Men systemet används inte som det var tänkt och behöver därför utvecklas, menar Sveriges Apoteksförening.

Sverige tar rollen som förmedlare av vaccin till EES

COVID-19.

Sverige har tagit på sig rollen som förmedlare av covid-19-vaccin till EES-länder som Island och Norge samt till Schweiz.

Snart okej att använda EES utan samtycke

Efter den 2 juni år 2020 behöver inte farmaceuter fråga om samtycke för att använda sig av EES, elektroniskt expertstöd. Det meddelar E-hälsomyndigheten.

2019-12-16

Många signaler stängdes inte

Under årets seniorvecka gjordes rekordmånga slagningar i expertstödet EES på apoteken. Men trots uppmaningar stängde farmaceuterna bara en bråkdel av signalerna om läkemedelsrelaterade problem hos äldre.

2019-04-25

”Dags att vi farmaceuter visar vårt kunnande”

Stäng ner signalerna från expertstödet EES – och visa att vi farmaceuter vågar ta ansvar. Den uppmaningen kommer från Sveriges Farmaceuter inför den stundande ”seniorveckan”.

2019-04-03

Apotekschef “förbjöd” EES

En apotekschef bannlyste användning av expertstödet EES på sitt apotek, eftersom ”det tar för lång tid”. Ett exempel på uselt ledarskap, tycker Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter och tidigare apoteksentreprenör.

2017-02-02

Sfinx är
integrerat i EES

Sfinx interaktionsinformation har nu integrerats i elektroniskt expertstöd (EES). Förändringen underlättar samverkan mellan professionerna och gynnar patienterna, säger Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten.

2016-06-01

Sfinx kan följas av Pharao

Pharao, ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som har pilottestats i sjukvården, kan bli nästa beståndsdel i apotekens expertstöd EES efter integrationen av Sfinx.

2015-12-08

Sfinx på
apoteken i maj

I maj 2016 får apoteken tillgång till samma interaktionskälla som vården. Då är planen att interaktionsdatabasen Sfinx ska vara införlivad i apotekens stödsystem EES.

2015-12-08

EES byter till Sfinx för interaktioner

I november 2015 börjar preliminärt utvecklingsarbete med att införa Sfinx:s interaktionsdatabas i EES istället för den amerikanska data som funnits med sedan början av EES.