Nedräkning till säkrare läkemedel har inletts

Om ett knappt år ska det nya e-verifikationssystemet för läkemedel vara ”up and running”. Vid ett möte på Läkemedelsverket igår dryftades en av de kvarstående knäckfrågorna, hur sjukvården ska hantera systemet. UPPDATERAD 15:16