Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "e-hälsomyndigheten"


Bättre beredskap för dosdispenseringen

Hur skulle samhället bättre kunna hantera ett avbrott i den maskinella dosdispenseringen av läkemedel? Det ska E-hälsomyndigheten ta reda på.

Farmaceuter ensamma med svårt beslut

Farmaceuterna har fullt ansvar för att bedöma vad som är sekretessbelagda uppgifter, men inte mycket att luta sig emot. Nu efterlyses tydligare vägledning – och mer utrymme för etiska diskussioner på apoteken.

“Läkemedelsföretag riskerar tappa mark”

Svensk life science-industri riskerar att tappa mark eftersom myndigheterna motarbetar läkemedelsföretagen, hävdar Lif:s vd Anders Blanck.

Ny vägledning för svåra bedömningar

Efter kritik från Sveriges Farmaceuter har E-hälsomyndigheten nu publicerat en vägledning om hur apoteksfarmaceuter ska agera när föräldrar begär ut information om sina tonåringars recept.

“Farmaceuterna är inte förberedda”

Nu stryps föräldrars direktåtkomst till tonåringars recept via nätet. Men många apoteksfarmaceuter har inte blivit förberedda på att hantera potentiellt irriterade föräldrar.

”Alla ska agera utifrån sin egen övertygelse”

Farmaceuterna riskerar att hämna i kläm när föräldrar inte längre kan se sina tonåringars recept via nätet. Nu undersöks olika sätt ge apotekspersonalen stöd när förändringen träder i kraft i april.

Flytt blir billigare än väntat

Rekryteringen till E-hälsomyndigheten i Kalmar går över förväntan och flytten blir billigare än beräknat. Enligt en ny rapport är rekryteringsbasen i Kalmar och förmågan att locka ny kompetens tillräcklig för att säkra samhällskritiska tjänster och en fungerande överlämning.

Fyra personer följer med till Kalmar

E-hälsomyndigheten har en diger rekryteringsuppgift framför sig. Endast fyra medarbetare nappade på erbjudandet att arbeta vidare i Kalmar. Samtliga 43 som erbjöds tjänster i Stockholm tackade ja till dessa.

Farmaceuter tar
plats i chokladfabrik

Farmaceuter med IT-kompetens står högt på önskelistan när e-hälsomyndigheten i veckan kraftsamlar med en rekryteringsträff i Kalmar. Myndigheten har hyrt in sig i före detta Nordchoklads gamla fabrik, där cirka 175 personer ska jobba.

Fortsatt ordkrig om flytt

I Kalmar fortsätter ordkriget om flytten av e-hälsomyndigheten. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) förklarar i ett frågesvar hur han anser att flytten är förenlig med Sveriges ledande roll inom e-hälsa.