Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "dosupphandling"


Bättre beredskap för dosdispenseringen

Hur skulle samhället bättre kunna hantera ett avbrott i den maskinella dosdispenseringen av läkemedel? Det ska E-hälsomyndigheten ta reda på.

Apoteket AB:s
”minusbud” underkändes

I våras vann Apoteket AB Stockholms upphandling av öppenvårdsdos med ett anbud där man erbjöd att betala 6 öre per patient och dygn för att få leverera. Men förvaltningsrätten har underkänt anbudet och nu tycks det stora uppdraget gå till Svensk Dos AB.

“Oklart att minusbud
skulle tillåtas i upphandling”

Apoteket AB tog hem Stockholms dosupphandling med ett kontroversiellt ”minusbud”. Nu protesterar båda konkurrenterna och begär överprövning i förvaltningsrätten. Svensk Dos hade också lämnat ett minuspris om man visste att det varit möjligt, enligt bolagets advokater.

Apoteket erbjöd “minusbud”
för att få leverera dos i SLL

Apoteket AB har vunnit Stockholms läns landstings upphandling av dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Bolaget vann med ett ”minusbud” – det statliga bolaget har erbjudit sig att betala 6 öre per patient och dygn för att få fortsätta att leverera och därmed få intäkter via handelsmarginalen.

Apotekstjänst får fortsätta

Apotekstjänst får fortsätta att leverera dosläkemedel i Mellansverige även efter den 1 april, sedan bolaget vunnit sju landsting och regioners gemensamma direktupphandling.

Stora besparingar på dostjänst

Före omregleringen kostade dostjänsten cirka 430 miljoner kronor årligen för det offentliga. Nu har konkurrensutsättningen gjort tjänsten helt gratis.

Fru Fortuna gav nytt uppdrag till Lidingöbolag

Lotten fick avgöra när fem sydsvenska landsting skulle upphandla öppenvårdsdos. Detta efter att alla tre anbudsgivarna lämnat så kallade nollbud.

Doshärva
även i söder

Fem sydsvenska landsting har förlängt sitt dosavtal med Apoteket AB – trots att det egentligen saknade förlängningsmöjlighet. Bakgrunden är juridiska turer där Apoteket och Svensk Dos överklagat landstingens beslut att ge Apotekstjänst uppdraget.

Kriminalvården får
inte teckna dosavtal

Offentliga upphandlingar av dos har blivit synonymt med segdragna juridiska processer. Kriminalvården hann inte ens fatta beslut i sin aktuella upphandling innan en ansökan om överprövning från Apotekstjänst nådde förvaltningsrätten.

Juridisk härva tvingar landsting att börja om

Efter många turer tvingas de mellansvenska landstingen i ”sjuklövern” att göra om sin upphandling av dosläkemedel. Parallellt gör de en direktupphandling för att säkra leveranserna. En konsekvens av Kammarrättens utslag lär bli korta avtalstider i framtida dosavtal.