Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "coronavirus"


Inget försäkringsskydd mot covid-19 för apotekspersonal

COVID-19.

Vid gårdagens regeringssammanträde beslutade regeringen, som väntat, att föra in covid-19 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som arbetsskadeförsäkringen omfattar. I övrigt gjordes dock inga förändringar av den förordning som anger att en smittsam sjukdom kan klassas som en arbetsskada …

Läkemedelsverket vill ha in alla covid-19-biverkningar

COVID-19.

Läkemedelsverket efterlyser alla misstänkta läkemedelsbiverkningar som kan ha en koppling till sjukdomen covid-19. Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla kunskap om hur den kan påverka andra läkemedelsbehandlingar, skriver Läkemedelsverket i ett meddelande på sin webbplats. Det …

Flera vill utöka försäkrings-skyddet mot covid-19

COVID-19.

Efter en rekordkort remisstid på fyra dagar står det nu klart att samtliga remissinstanser är positiva till regeringens förslag att även inkludera covid-19 i arbetsskadeförsäkringens skydd mot smittsamma sjukdomar. Många av de 16 remissinstanserna konstaterar kort att de tillstryker förslaget …

Apotekspersonal saknar försäkringsskydd mot covid-19

COVID-19.

Regeringen snabbutreder just nu möjligheten att inkludera covid-19 bland de smittsamma sjukdomar som ingår i arbetsskadeförsäkringen. I samband med det skickades frågan på remiss i veckan och där framgår det att apoteksarbete inte finns med i arbetsskadeförsäkringens definition av arbetsuppgifter …

Apotek Hjärtat inför engångsfullmakter

COVID-19.

Apotek Hjärtat, ICA och Röda Korset inleder ett nytt samarbete för att underlätta för äldre att få hjälp att få hem både mat och mediciner med hjälp av Röda Korsets volontärer. Dels innebär samarbetet att ICA Sverige, ICA-stiftelsen och Apotek …

“Krisavtalet ett försök att stärka säkerheten på apotek”

COVID-19.

För att ge arbetsgivarna möjlighet att hantera hastigt uppkomna situationer orsakade av det pågående coronautbrottet har Sveriges Farmaceuter, Unionen och Svensk Handel tecknat ett speciellt krisavtal. Avtalet började gälla den 24 mars och innebär att arbetsgivaren inte alltid behöver följa …

Expediering av klorokinrecept begränsas

COVID-19.

Läkemedelsverket begränsar nu möjligheten för apoteken att lämna ut klorokin och hydroxyklorokin till recept förskrivna av läkare specialiserade inom reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin. För klorokin gäller även recept utskrivna av läkare specialiserade på infektionssjukdomar. Det innebär …

Apotek tar skyhöga priser för handsprit och munskydd

COVID-19.

Direkt när apoteken började få slut i hyllorna på handsprit och munskydd växte det fram en andrahandsmarknad där privatpersoner sålde produkterna på webbplatser som Blocket och Tradera till ockerpriser. En liter handsprit som normalt kostar 29 kronor såldes exempelvis för …

Stopp för utlämnande för mer än tre månader

COVID-19.

Regeringen har nu valt att införa en lag för att reglera den uppmaning som Läkemedelsverket gick ut med den 19 mars till alla apotek om att begränsa uttaget av receptbelagda läkemedel till tre månaders förbrukning. Från och med idag 1 …

Plexiglas installeras på många svenska apotek

COVID-19.

På de svenska apotekskedjorna arbetas det för högtryck för att se till att säkerställa apotekspersonalens trygghet och smittskydd. Få verkar dock ha anamma den internationella farmaciorganisationen FIP:s rekommendation om att bära ansiktsmask. Istället är det plexiglasskydd som står högst i …