Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "coronavirus"


Patientförening för covid-19-sjuka startas

COVID-19.

En ny patientförening för patienter som drabbats av covid-19 håller på och startas. Syftet är att lyfta fram de många olika utfall som infektionen kan resultera i.

Paracetamol ransoneras i Finland

COVID-19.

Finland inför en begränsning av hur mycket paracetamol och dexametason som får hämtas ut på finska apotek.

2020-08-18

Många covid-19-studier, men få om läkemedel

COVID-19.

Under första halvåret av 2020 har 190 planerade studier av patienter med covid-19 fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten, men endast 15 är läkemedelsprövningar.

Dexametason kan minska dödligheten vid covid-19

COVID-19.

Steroiden dexametason kan minska dödligheten hos de svårast sjuka i covid-19 med en tredjedel, enligt ännu opublicerade uppgifter. Storbritannien börjar omedelbart använda medlet.

Richard Bergström Sveriges vaccinsamordnare

COVID-19.

Apotekaren Richard Bergström har av regeringen utsetts till Sveriges vaccinsamordnare. Han börjar redan på måndag och ska lämna en första delrapport redan den 31 augusti.

2020-06-16

”Snart kommer en helt ny patientgrupp i egenvården”

COVID-19.

Apotekare Emma Mårtensson har varit sjuk i covid-19 sedan mitten av mars. Hon berättar om “en elva veckor lång, helvetisk bergochdalbanetur”, men också om problemen att tillhöra en patientgrupp som ofta faller mellan stolarna – inte så sjuk att vård på sjukhus är nödvändig, men ändå i behov av lindring för symtom som andningssvårigheter, hjärtklappning, nedstämdhet och sömnsvårigheter. En patientgrupp som kommer bli allt vanligare i apotekens egenvårdsavdelningar, spår hon.

2020-06-08

Covid-data misstänks vara fabricerade

COVID-19.

”Pandemins första forskningsskandal är här”, skriver Science i en artikel publicerad i dag. Mängder av registerdata som använts i högprofilerade studier misstänks vara fabricerade. Men många frågor återstår att besvaras.

2020-06-05

FIP 2020 flyttas till 2021

COVID-19.

Årets upplaga av den internationella farmacikongressen FIP ställs in och flyttas till nästa år. Platsen kommer fortfarande vara Sevilla i Spanien.

2020-05-25

Krisavtalet för apotekspersonal förlängs inte

COVID-19.

Det tillfälliga krisavtalet för apotekspersonal upphör att gälla idag. Någon förlängning är inte Sveriges Farmaceuter intresserade av, bland annat för att de anser att arbetsgivarna har misskött avtalet.

Sverige dåligt med i den globala covid-19-forskningen

COVID-19.

Forskningen för att få fram läkemedel och vaccin mot covid-19 är extremt intensiv i världen. Tusentals studier pågår, men svensk forskning är tyvärr dåligt representerad. Det framkom vid ett webinarium anordnat av Läkemedelsindustriföreningen.

Annonsera och prenumerera