Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "coronavirus"


WHO-studie visar ingen effekt av läkemedel på covid-19

COVID-19.

Vare sig remdesivir, hydroxyklorokin, lopinavir eller betainterferon tycks ha någon avgörande effekt på mortalitet, risk för respiratorvård eller sjukdomstid vid covid-19-infektion. Det nedslående resultatet visar ett förpublicerat manuskript av WHO:s Solidarity-studie.

Sverige tar rollen som förmedlare av vaccin till EES

COVID-19.

Sverige har tagit på sig rollen som förmedlare av covid-19-vaccin till EES-länder som Island och Norge samt till Schweiz.

Sverige ingår avtal om 4,5 miljoner vaccindoser

COVID-19.

Sverige kommer att gå med i det vaccinavtal som EU slöt med Janssen i förra veckan. Det meddelar regeringen idag.

Janssen pausar sina covid-vaccinstudier

COVID-19.

Janssen pausar samtliga covid-vaccinstudier sedan en deltagare i den stora fas III-studien Ensemble har drabbats av en sjukdom som kan ha ett samband med vaccineringen.

Vetenskapliga tidskrifter tar ställning mot Trump

COVID-19.

Amerikanska vetenskapliga tidskrifter som New England Journal of Medicine och Scientific American tar för första gången i sin historia politisk ställning i ett presidentval.

Janssen tecknar vaccinavtal med EU

COVID-19.

EU:s tredje vaccinavtal är färdigt och ger medlemsländerna möjlighet att köpa 200 miljoner doser av Janssens covid-19-vaccin med option på ytterligare 200 doser.

EMA startar ny granskning av covid-vaccin

COVID-19.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har nu påbörjat ytterligare en löpande granskning av ett vaccin mot covid-19. Denna gång är det Pfizer och Biontechs vaccinkandidat som granskas.

Astrazenecas vaccin har börjat utvärderas av EMA

COVID-19.

Det europeiska läkemedelsverket EMA har påbörjat en så kallad löpande granskning av Astrazenecas covid-19-vaccin. Det är ett sätt att påskynda ett eventuellt godkännande.

Richard Bergström presenterar de främsta vaccinkandidaterna

COVID-19.

Sveriges vaccinsamordnare, apotekare Richard Bergström, redogör i Dagens Nyheter idag om de sju covid-vaccinkandidaterna som ligger bäst till och som EU redan har slutit avtal om eller håller på att slutförhandla om.

Janssen inleder fas III-studie av sitt coronavaccin

COVID-19.

Ytterligare ett virusvektorvaccin når fas III. Janssen meddelar att de startar sin kliniska studie Ensemble idag.