Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Cimzia"


Dubbel översyn av prissättningen

Regeringens kommande utredning av prissättningen kommer antagligen att innebära både en kortsiktig och en långsiktig översyn av rättsläget efter Cimzia-domen. Det framgick av gårdagens Läkemedelsriksdag.

2016-03-16

Ny utredning om läkemedelspriser

Cimziadomen har väckt frågor om prissättningen av läkemedel i Sverige. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström aviserar en statlig utredning av området och kommer att återkomma i frågan under våren.

2016-02-16

SKL vill se samsyn efter Cimzia

Lif vill att regeringen ger en snabb signal i frågan om återbäringsavtalen. SKL analyserar Cimzia-domen och eftersträvar att landstingen agerar på ett samordnat sätt utifrån den.

2016-02-08

“Regeringen måste agera”

LIF kräver att regeringen agerar, TLV varnar för ojämlik tillgång till läkemedel och Region Skåne vill undvika ”vilda västern”. Läs fler reaktioner på det slutliga avgörandet av Cimzia-ärendet.

2015-12-18

”Ger oss fler verktyg”

Direktavtal mellan landsting och läkemedelsföretag som ger landstingen rabatter kan möjliggöras efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Ett välkommet, kompletterande verktyg för den offentliga sidan, tycker Magnus Thyberg, chef för SLL:s läkemedelsenhet.

2015-12-18

Regeringen sätter
rabattavtal i vänteläge

Regeringen avvaktar med att möjliggöra direktförhandlingar mellan landsting och läkemedelsföretag. Därmed går man på kollissionskurs med utredaren Sofia Wallström.

Branscher välkomnar
ny dom om Cimzia-avtal

Förvaltningsrättens beslut är en bra grund för en diskussion om hur nya läkemedel ska komma till faktisk användning, enligt Lif:s vd. Apoteksbranschen är också positiv. På Region Skåne analyserar man domen och lämnar kommentarer senare i veckan.

Olika syn på domstolsutslag

Efter gårdagens dom tycker SLL att rättsläget klarnat om de omdiskuterade rabattavtalen. Apoteksbranschen håller inte med utan inväntar ett domstolsärende som man anser viktigare i Skåne.

TLV: Överenskommelse olaglig

Region Skånes omstridda prisöverenskommelse med läkemedelsföretag från i våras strider mot lagen, enligt TLV. Beskedet välkomnas av apoteksföreningen.

Viteshot mot Region Skåne

TLV anser att Region Skåne bryter mot lagen genom avtalet med UCB Pharma om Cimzia. Nu överväger verket förbud eller föreläggande om vite för att stoppa avtalet.

2012-10-09