Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Brexit"


Merarbete att vänta för Läkemedelsverket

Brexit ger Läkemedelsverket extra arbete. EMA har nu portionerat ut 370 produkter där Storbritannien haft ansvar till de kvarvarande medlemsstaterna enligt en fördelningsnyckel.

2018-04-12

Brexit väntas
ge mycket merarbete

Den stora frågan är inte var EMA hamnar – utan hur brittiska MHRA:s alla experter ska ersättas, i synnerhet vid en så kallad ”hard Brexit”. Läkemedelsverkets arbetsbelastning kan öka påtagligt, spår Marie Gårdmark, direktör på LV.

“Flera platser i Sverige klarar EMA-värdskap”

Sverige uppfyller svensk-brittiska Astra Zenecas tre kriterier för att bli EMA:s nya värdland. Men till skillnad från Lif tror företaget, som har sin enda svenska forskningsanläggning i Göteborg, att det finns fler orter än Stockholm/Uppsala som skulle klara uppgiften.

Allt större
huggsexa om EMA

EMA är den myndighet som EU:s länder helst vill ha efter Brexit. Även Finland, Frankrike, Ungern och Bulgarien har nu uttryckt intresse för ett värdskap – men det finns även ett scenario där myndigheten blir kvar i London. En flytt lär skapa enorma störningar, säger GSK:s vd, som vill att EMA stannar.

”Göteborg är
bästa platsen för EMA”

Regeringen bör motverka snedvridning av myndighetslokalisering och verka för att EMA hamnar på den svenska västkusten efter Brexit. Det anser företrädare för VGR, Göteborgs universitet, Chalmers och andra regionala aktörer.

Kommunen ser gärna att EMA flyttar till Uppsala

Uppsala kommuns näringslivsdirektör skulle bli glad om EMA flyttar till Uppsala.

– För att lyckas med det krävs samarbete och att vi kan förklara våra styrkor på ett bra sätt, säger Yvonne Näsström, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.

Stora pengar i
sjön om EMA flyttar

EMA har skrivit ett 25-årigt hyresavtal som inte kan sägas upp för skyskrapan på Churchill Place i London där myndigheten huserar idag. Hyran ligger på knappt 20 miljoner euro per år.

2016-09-14

Sverige kan bli omkörda i kampen om EMA

I god ordning avvaktar Sverige med att göra en formell framställan om att få bli värdland för det europeiska läkemedelsverket, EMA. Men andra intressenter är inte lika försiktiga.

EMA kan flytta västerut

Även Irland ger sig nu in i jakten på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter Brexit. Men Sverige beskrivs som den mest seriösa kandidaten och en arbetsgrupp för att få hit myndigheten har nu satts samman.

Carlssons sista triumf lämnar flera frågetecken

LEDARBLOGG: Regeringen och landstingen har precis enats om en ny e-hälsovision, där man vill höja tempot. Hur smart är det då att som första regeringsbeslut kasta in myndigheten på området i en energikrävande flyttfas, där man lär dräneras på centrala kompetenser? Det undrar Svensk Farmacis chefredaktör, som också vill att Sverige med regeringen i spetsen börjar bygga en kraftfull kandidatur för att få hit EMA.

Annonsera och prenumerera