Fler apotek i Norge

De norska apoteken blir fler och ökar sin omsättning. I fjol öppnades 20 nya. Nu växer även antalet självständiga apotek och delägda kedjeapotek.