Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "biverkningar"


Apixaban säkrare vid förmaksflimmer

Uppdaterad 2020-03-17 kl 9:00 [hjärtflimmer ändrades till förmaksflimmer] När de nya antitrombotiska läkemedlen Eliquis (apixaban) och Xarelto (rivaroxaban) lanserades för cirka tio år sedan pekade alla tillgängliga data på att de var likvärdiga både vad gäller effekt och biverkningar. Nu …

Ökad risk för hudcancer och magbiverkningar av metotrexat

Updaterad 2020-02-18 kl 18:00 Lågdos metotrexat är förstahandsbehandling för patienter med reumatoid artrit, RA. Behandlingen är gammal, men trots att det har kommit nyare och mer avancerade behandlingar finns metotrexat kvar som en basbehandling vid RA. En stor anledning är …

Lemtrada

MS-läkemedlet Lemtrada föreslås få nya begränsningar

Användningen av Lemtrada behöver begränsas ytterligare, menar det europeiska läkemedelsverket EMA:s säkerhetskommitté.

Lagändringar öppnar
för bättre uppföljning

I torsdags antog regeringen en lagrådsremiss som ska göra Socialstyrelsens läkemedelsregister mer användbart.

Stor underrapportering av läkemedelsbiverkningar

Cirka 40 procent av patienterna på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning hade minst en möjlig läkemedelsbiverkning i en ny observationsstudie. Men knappt några biverkningar rapporterades till Läkemedelsverket.

Oklara effekter av ny lag om biverkningsrapportering

Array

Antalet läkemedel ger störst risk

En genomgång av amerikansk hälsostatistik visar att antalet läkemedel ökar risken för läkemedelsrelaterade besvär mer än exempelvis hög ålder.

Rekommendationerna för statiner fortsätter gälla

Fortsätt behandla höga kolesterolvärden som vanligt, hävdar Läkemedelsverket apropå de högljudda mediadebatten om statinbehandling.

Äldre får fel medicin

Äldre får läkemedel som fungerar dåligt och i vissa fall ingen behandling alls när de lider av depression. Det visar en ny svensk avhandling.

Mycket högre risk för narkolepsi

Influensavaccinet Pandemrix innebär betydligt högre risk för narkolepsi hos barn och ungdomar. Det visar en studie som kom idag.