Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "biverkningar"


Dagliga biverkningsrapporter för covid-19-vaccin

COVID-19.

Läkemedelsverket börjar nu att publicera dagliga rapporter över inkomna misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19.

Esmya dras inte in, men begränsas

Esmya, som används mot godartade tumörer i livmodern, kan orsaka allvarliga leverskador och har tidigare rekommenderats att dras in. Men nu menar EMA att läkemedlet kan vara kvar med en begränsad användning.

Fluorokinoloner fördubblar risken för hjärtbiverkan

Antibiotika av typen fluorokinoloner fördubblar risken att drabbas av hjärtklaffsinsufficiens och tillverkarna avråder nu ifrån användning hos riskpatienter. Redan tidigare var det känt att antibiotikatypen ökar risken för biverkningar i muskler, skelett och nervsystemet samt för aortaaneurysm och aortadissektion.

Bekräftade leverbiverkningar gör att Esmya dras in för gott

Myomläkemedlet Esmya föreslås dras in för gott på grund av allvarliga leverbiverkningar.

Apotekare har gjort läkemedels-behandling av barn säkrare

Genom sin forskning har Per Nydert lyft fram läkemedelsproblem och problemläkemedel inom barnsjukvården. Idag disputerade han vid Karolinska institutet.

Läkemedelsverket vill ha in alla covid-19-biverkningar

COVID-19.

Läkemedelsverket efterlyser alla misstänkta läkemedelsbiverkningar som kan ha en koppling till sjukdomen covid-19. Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla kunskap om hur den kan påverka andra läkemedelsbehandlingar, skriver Läkemedelsverket i ett meddelande på sin webbplats. Det …

Apixaban säkrare vid förmaksflimmer

Uppdaterad 2020-03-17 kl 9:00 [hjärtflimmer ändrades till förmaksflimmer] När de nya antitrombotiska läkemedlen Eliquis (apixaban) och Xarelto (rivaroxaban) lanserades för cirka tio år sedan pekade alla tillgängliga data på att de var likvärdiga både vad gäller effekt och biverkningar. Nu …

Ökad risk för hudcancer och magbiverkningar av metotrexat

Updaterad 2020-02-18 kl 18:00 Lågdos metotrexat är förstahandsbehandling för patienter med reumatoid artrit, RA. Behandlingen är gammal, men trots att det har kommit nyare och mer avancerade behandlingar finns metotrexat kvar som en basbehandling vid RA. En stor anledning är …

Lemtrada

MS-läkemedlet Lemtrada föreslås få nya begränsningar

Användningen av Lemtrada behöver begränsas ytterligare, menar det europeiska läkemedelsverket EMA:s säkerhetskommitté.

Lagändringar öppnar
för bättre uppföljning

I torsdags antog regeringen en lagrådsremiss som ska göra Socialstyrelsens läkemedelsregister mer användbart.