Samra Srndic belönas för bästa kundinsats 2020

Genom att hjälpa en kvinna att på ett handfast sätt klara av att trappa ner en behandling och trappa upp en annan belönas apotekare Samra Srndic med utmärkelsen Bästa kundinsats 2020.