Utredning får snabb kritik från bransch

Sofia Wallströms apoteksutredning innehåller förslag för att förbättra apotekens tillhandahållande av läkemedel. Men apoteksbranschen anser att de bara kommer att ge en marginell effekt.