Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "apotekspraktik"


“Studenter ser
branschens avarter”

ETIKBLOGGEN: Flera farmacistudenter vittnar om ett märkligt förhållningssätt till arbetet hos vissa apotekschefer. Apotekspersonalen – med chefen i spetsen – bör bjuda in praktikanterna till diskussioner om arbetssätt och prioriteringar.

Missnöje med apotekspraktik

Studenter som används som arbetskraft i driften, svårtillgängliga handledare och ingen feedback. Enligt Uppsala universitet uttrycker många apotekarstudenter missnöje med sin apotekspraktik. Ett tiotal apotek har stängts av från att ta emot studenter.

“Lika villkor för praktik önskvärda”

Dagens system där lärosätena lottar studenter till de olika praktikplatserna är olyckligt eftersom villkoren är så olika på kedjorna, anser Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Kristina Niemi. REDIGERAD 15:20

Bättre villkor för praktik

Apoteket AB förbättrar villkoren för sina praktiserande farmaceutstudenter. Bra, men det är lika viktigt att man sedan vårdar dem som fortsätter inom bolaget, kommenterar Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Bättre villkor för
studenter som gör praktik

Apotek Hjärtat förbättrar villkoren för farmacistudenter som vill praktisera på kedjans apotek. Till hösten får studenterna bland annat praktikförmån, kostnadsersättning och fler aktiviteter än tidigare.

Hjärtat backar om konkurrensklausul

Apotek Hjärtat agerade snabbt efter förmiddagens artikel om apotekspraktiken. Bolaget tar nu bort den kritiserade konkurrensklausulen från praktikantavtalen. 

Ord mot ord
om Hjärtat-praktik

Apotek Hjärtat klargör från centralt håll att kedjan inte hindrar studenter som gör apotekspraktik att jobba extra på andra kedjor. Men ändå får flera av kedjans praktikanter skriva på ett avtal som hindrar dem från just detta. ”Jag var tvungen att skriva på” säger en av studenterna.

”Olagligt stoppa extrajobb under praktikperiod”

Det finns inget juridiskt stöd för att förbjuda en student som gör oavlönad praktik under studietiden att arbeta hos en annan apotekskedja. Så tolkar Sveriges Farmaceuter rättsläget.

Extrajobb under studier stoppas av apotekskedjor

BLOGG: Apotekarstudenterna är numera oavlönade under apotekspraktiken, men förvägras samtidigt att jobba extra för att dryga ut kassan hos andra apoteksaktörer. Det har fått Sveriges Farmaceuters studentsektion att reagera.

2015-01-28

“Utökad praktik borde övervägas”

Praktik inom industrin och sjukvården är inslag i farmaciutbildningarna som borde övervägas, även om det finns administrativa utmaningar. Det skriver Marcus Wanselius, ordförande i Sveriges Farmaceuters studentsektion, apropå lärosätenas inspel om apotekspraktiken före helgerna.

2014-01-09

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...