Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Apoteksindikatorer"


Svårt särskilja apotek via fem indikatorer

Läkemedelsverket har nu för första gången samlat in indikatordata från landets apotek. De fem indikatorerna tillgodoses av en majoritet av apoteken.

Regeringen skyndar på om indikatorer

Regeringen vill att det redan nästa år ska finnas publicerade apoteksindikatorer som stöd för konsumenterna. Det är mycket välkommet att regeringen skyndar på i frågan, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

”Hade hoppats
komma längre”

Svensk Farmaci bad Läkemedelsverkets projektledare Cecilia Bernsten utveckla tankarna bakom förslagen på apoteksindikatorer. SFa:s ordförande Thony Björk saknar indikatorer för processer.

Bara fem indikatorer
för att jämföra apotek

450 indikatorer blev först 21 – och i slutändan bara fem. Läkemedelsverket är färdig med sitt förslag till apoteksindikatorer.

Ris och ros
till indikatorer

”En blandning av relevanta och mer tveksamma indikatorer”. Så tycker Sveriges Farmaceuter, som bara applåderar nio av Läkemedelsverkets 21 preliminära apoteksindikatorer. Sveriges apoteksförening ser också brister och vill se en större tonvikt på patientsäkerhet.

Läs LV:s förslag på apoteksindikatorer

Läkemedelsverket har nu skickat 21 preliminära apoteksindikatorer på remiss – läs vilka de är här på svenskfarmaci.se.

Ny handlingsplan på plats

Läkemedelsverket ska utreda generisk förskrivning – igen.
Det framgår av årets handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin som presenteras idag.

Apotekens tillgång
till läkemedel ska mätas

Apotekens lagerhållning av läkemedel har debatterats efter omregleringen. Snart kan alla svenska apotek komma att graderas utifrån sin tillgänglighet av läkemedel.

Klartecken för indikatorer och strukturerade samtal

Nu har regeringen gett Läkemedelsverket uppdragen att ta fram nationella apoteksindikatorer och utvärdera strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Apoteksbranschen har redan utsett en grupp som står redo för att delta i arbetet. Apotekaren Cecilia Bernsten får ansvaret för projekten på LV. UPPDATERAD 12:49

Kunder ska kunna jämföra apotekens kvalitet

Nya ”apoteksindikatorer” ska hjälpa allmänheten att jämföra olika apoteksaktörers kvalitet och säkerhet. En liknande modell finns redan i Holland.