”Kan resultera i brister i patientsäkerheten”

Sveriges Farmaceuter delar Statskontorets bild av en bristande kompetensutveckling på apoteken och menar att situationen är allvarlig.
– Kompetensutvecklingen är eftersatt och fortsätter det i ett längre perspektiv så kommer det att medföra brister i patientsäkerheten, säger Thony Björk, ordförande.