Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "apotekare"


Fler ska få tydligare bild av farmaceuter

Folk i allmänhet har en suddig bild av vad apotekare och receptarier gör. Nya målbilder ska göra det hela tydligare.

Samtal från apotekare minskade återinläggningar

Apotekarledd uppföljning via telefon efter utskrivning av läkemedelstunga patienter minskar risken för återinläggning, visar ny forskning. Nu finns intresse för att göra en liknande studie i Sverige.

Dåliga villkor tvingar apotekare att jobba extra

TEMA VIETNAM Livet som farmaceut på Vietnams landsbygd är ingen dans på rosor. Sjukhusapotekarna behöver driva egna öppenvårdsapotek vid sidan om – och drömmer om Sverige.

Uppsving för apotekarna

Antalet apotekare som legitimeras ökade under den senaste femårsperioden. Men för receptarierna gick trenden åt motsatt håll.

Hon gör ny podd för farmaceuter

Med “Farmaceutpodden” vill Isabella Stenmark skapa en plattform där farmaceuter kan utbyta goda – och mindre goda – erfarenheter med varandra.

Apotekare efterfrågas
sällan specifikt av kedjor

Hos landets tre största apoteksaktörer finns totalt bara 25 tjänster som har apotekare som formellt kompetenskrav.

2017-03-23

Apotekares rådgivning vid astma- och kol gör nytta

Öppenvårdsapotekare kan bidra till klinisk förbättring för patienterna, minskade sjukhusinläggningar och dessutom minskade kostnader. Det visar en brittisk sammanställning av alla studier mellan 2005 och 2015 av apoteksinterventioner vid astma och kol.

Per Holmér

Fler klinikapotekare
efter goda resultat

Skånes universitetssjukhus mer än fördubblar antalet kliniska apotekare efter att de kunnat visa en kraftig minskning av antalet patienter med olämpliga läkemedel.

Apotekare i alla landsting

Den 1 september i år byter två apotekare i Örebro arbetsgivare från Apoteket Farmaci till landstinget. Därmed har samtliga svenska landsting och regioner apotekare på lönelistan.

Största apoteket bygger ut

I morgon blir Sveriges största apotek ett av de större i norra Europa. Apotek Hjärtat i Nordstan återinvigs efter en ombyggnad.