Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "antibiotika"


Vart fjärde antibiotikarecept har försvunnit på tio år

Antibiotikaförskrivningen i Sverige har minskat med 27 procent sedan 2009, men det finns fortfarande stora skillnader mellan regionerna. Region Skåne ligger idag på den nivå som Region Västerbotten låg på 2009, visar ny rapport från SKR.

2020-11-05

Fluorokinoloner fördubblar risken för hjärtbiverkan

Antibiotika av typen fluorokinoloner fördubblar risken att drabbas av hjärtklaffsinsufficiens och tillverkarna avråder nu ifrån användning hos riskpatienter. Redan tidigare var det känt att antibiotikatypen ökar risken för biverkningar i muskler, skelett och nervsystemet samt för aortaaneurysm och aortadissektion.

Antibiotikaförskrivningen sjunker kraftigt

Användningen av antibiotika minskar kraftigt i Sverige just nu. Under de första åtta månaderna ses en minskning med 16 procent i öppenvården, visar siffror från Strama.

2020-09-21

Antibiotikaanvändningen minskar, men resistensen ökar

Användningen av antibiotika minskar stadigt i Sverige, men trots det ökar resistensen på flera områden. Folkhälsomyndigheten lyfter särskilt fram en ökande resistens vid urinvägsinfektion.

Försäljningen av antibiotika minskar

Försäljningen av antibiotika minskade förra året med 3,5 procent jämfört med året innan. Framförallt minskade försäljningen av antibiotika för barn upp till sex år, enligt nya siffror från Folkhälsoinstitutet.

Ny väg mot
antibiotika kan öppnas

Lif:s initiativ kring nya incitament för att skynda på utvecklingen av antibiotika verkar kunna bära frukt. Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en incitamentsmodell.

2017-10-19

Barn-reform kan ha drivit antibiotikaanvändningen

Antibiotika

Uttagen av antibiotika till barn ökar igen, efter att länge minskat. Att läkemedel till barn blivit kostnadsfria kan vara en förklaring, enligt Folkhälsomyndigheten.

Cefalosporin tas bort från marknaden

MSD slutar att tillverka ceftibuten (Cedax), ett antibiotikum av cefalosporintyp, efter att man stött på problem i samband med en planerad flytt av tillverkningen. Läkemedelsverket flaggar för att beslutet kan få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården.

2016-09-23

Brist på nya läkemedel dödar miljoner

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte finns tillgängliga. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling, menar Läkare Utan Gränser.

Ingen påverkan på
svenska verksamheter

Nya antibiotika kan bli mer tillgängliga globalt efter att Astra Zeneca nu säljer stora delar av sin verksamhet på antibiotikaområdet till Pfizer. Påverkan på AZ:s svenska verksamheter är obefintlig. De preparat som omfattas tillverkas inte i landet.