Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "antibiotika"


Antibiotikaförskrivningen sjunker kraftigt

Användningen av antibiotika minskar kraftigt i Sverige just nu. Under de första åtta månaderna ses en minskning med 16 procent i öppenvården, visar siffror från Strama.

2020-09-21

Antibiotikaanvändningen minskar, men resistensen ökar

Användningen av antibiotika minskar stadigt i Sverige, men trots det ökar resistensen på flera områden. Folkhälsomyndigheten lyfter särskilt fram en ökande resistens vid urinvägsinfektion.

Försäljningen av antibiotika minskar

Försäljningen av antibiotika minskade förra året med 3,5 procent jämfört med året innan. Framförallt minskade försäljningen av antibiotika för barn upp till sex år, enligt nya siffror från Folkhälsoinstitutet.

Ny väg mot
antibiotika kan öppnas

Lif:s initiativ kring nya incitament för att skynda på utvecklingen av antibiotika verkar kunna bära frukt. Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en incitamentsmodell.

2017-10-19

Barn-reform kan ha drivit antibiotikaanvändningen

Antibiotika

Uttagen av antibiotika till barn ökar igen, efter att länge minskat. Att läkemedel till barn blivit kostnadsfria kan vara en förklaring, enligt Folkhälsomyndigheten.

Cefalosporin tas bort från marknaden

MSD slutar att tillverka ceftibuten (Cedax), ett antibiotikum av cefalosporintyp, efter att man stött på problem i samband med en planerad flytt av tillverkningen. Läkemedelsverket flaggar för att beslutet kan få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården.

2016-09-23

Brist på nya läkemedel dödar miljoner

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte finns tillgängliga. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling, menar Läkare Utan Gränser.

Ingen påverkan på
svenska verksamheter

Nya antibiotika kan bli mer tillgängliga globalt efter att Astra Zeneca nu säljer stora delar av sin verksamhet på antibiotikaområdet till Pfizer. Påverkan på AZ:s svenska verksamheter är obefintlig. De preparat som omfattas tillverkas inte i landet.

FIP stöttar apoteken
i kamp mot antibiotikaresistens

Involvera farmaceuter för att förhindra antimikrobiell resistens (AMR). Det förbättrar införandet av policys och riktlinjer, menar den internationella farmaciorganisationen FIP.

Annonsera och prenumerera