Problematiska läkemedel
till äldre minskar i hela landet

Alla landsting har minskat delar av den problematiska läkemedelsanvändningen hos äldre i år. Blekinge och Västmanland är bäst i klassen. Fyra landsting klarade i år målen för minskning av antibiotika och fick dela på 75 ”patientsäkerhetsmiljoner”.