Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "äldre"


”I slutänden är det ändå läkarnas ord som gäller”

Att ha en farmaceut i kommunen gav flera positiva effekter – men hjälpte inte för huvudsyftet: att få ner antalet läkemedel bland äldre. Det sätter fingret på problemet när läkare inte lyssnar till farmaceuternas råd.

”Bättre koll på äldres läkemedel behövs”

BLOGG: Att låta äldre som får många läkemedel slippa ”generika-oket” och att minimera antalet läkarkontakter. Det är några exempel på hur läkemedelsbehandlingen av äldre kan förbättras, skriver Anders Cronlund.

2018-11-02

Thony Björk ny expert hos seniorer

“Farmaci-nestorn” Thony Björk har blivit SPF Seniorernas nya sakkunniga inom läkemedel. “Det finns oerhört mycket att göra för ‘de årsrika'”, säger han.

2018-10-18

Olämpliga läkemedel allt ovanligare hos äldre

Andelen äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska. På sex år har projektet Koll på läkemedels nästan nått sin målsättning: en halvering. Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande, berättar vilka olämpliga läkemedel som är vanligast.

Stort behov av klinisk
farmaci när polyfarmaci ökar

Polyfarmacin hos äldre ökar nu enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Trenden illustrerar behovet av kliniska apotekare ute i kommunerna, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg. REVIDERAD 17:20

Apotekare visar vägen för framgångsrika landsting

Den förra regeringens äldresatsning satte positiva spår på åldringarnas läkemedelsanvändning. Att ha särskilt ansvariga apotekare var en framgångsfaktor för de landsting som lyckades bäst med läkemedelsarbetet.

2015-01-20

Belönas för
läkemedelsarbete

Chefsapotekare Monika Westermark med flera inom Region Gotland har fått ett pris av äldreministern för framgångsrikt arbete med läkemedelshanteringen till äldre.

2014-03-27

Användning förbättras –
färre psykofarmaka till äldre

Läkemedelsanvändningen hos de äldsta fortsätter att förbättras, att döma av samarbetsprojektet Koll på Läkemedels senaste sammanställning. Antalet personer över 80 med olämpliga läkemedel har minskat med tre procent på bara ett år. Framför allt används mindre psykofarmaka.

Var tionde över 75 får olämpliga läkemedel

Var tionde person över 75 år i Sverige behandlas med olämpliga läkemedel. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

“Förskrivaren har
helhetsansvaret”

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm bemöter kritiken från geriatrikprofessor Yngve Gustafson mot indikatorerna för bättre läkemedelsanvändning hos äldre.