Helt ny teknik för
rening av läkemedel testas

Akademiska sjukhuset satsar på en helt ny reningsteknik, utvecklad av ett Uppsalaföretag, där toalettblock som avger enzymer tar bort läkemedelsrester från avloppsvattnet.