Vilja att ge Apoteket nya uppdrag kvarstår

Regeringens ambition att öka Apoteket AB:s samhällsuppdrag kvarstår, även om årets ägarinstruktion inte innebär några förändringar.