Spravato kommer inte att få lämnas ut på recept

17 juni 2020

Dexametason kan minska dödligheten vid covid-19

16 juni 2020

Richard Bergström Sveriges vaccinsamordnare

16 juni 2020

Antibiotikaanvändningen minskar, men resistensen ökar

16 juni 2020

Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Diklofenak tabletter och kapslar receptbelagt

Det inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande läkemedlet diklofenak receptbeläggs från och med idag i tabletter och kapslar. Gel, spray och andra kutana beredningsformer påverkas inte.

2020-06-01

Apotekaren i Försvarsmakten

I senaste avsnittet av Faramceutpodden hör ni apotekaren Helena Gustafsson berätta om sitt arbete på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Vilka ansvarsområden har Helena inom försvarsmakten? Vad gjorde Helena på insatsområdet i Afghanistan? Inför vilka utmaningar ställs Helena i sitt arbete för att säkra …

2020-05-28

Apotekare leder inköpen av skyddsutrustning i Stockholm

COVID-19.

Coronautbrottet förändrade drastiskt arbetsuppgifterna för apotekare Sara Lindholm Larsson. Nu ansvarar hon och en kollega för inköpen av skyddsutrustning till Region Stockholm.

FIP 2020 flyttas till 2021

COVID-19.

Årets upplaga av den internationella farmacikongressen FIP ställs in och flyttas till nästa år. Platsen kommer fortfarande vara Sevilla i Spanien.

2020-05-25

Krisavtalet för apotekspersonal förlängs inte

COVID-19.

Det tillfälliga krisavtalet för apotekspersonal upphör att gälla idag. Någon förlängning är inte Sveriges Farmaceuter intresserade av, bland annat för att de anser att arbetsgivarna har misskött avtalet.

”Det har blivit mycket, mycket färre patientsamtal”

COVID-19.

Sjukvårdens omprioriteringar för att kunna ta hand om coronaptienter tillsammans med behovet att minimera smittrisken har gjort att de kliniska farmaceuterna i slutenvården har fått ändra sina arbetsrutiner ordentligt.

Apotekare har gjort läkemedels-behandling av barn säkrare

Genom sin forskning har Per Nydert lyft fram läkemedelsproblem och problemläkemedel inom barnsjukvården. Idag disputerade han vid Karolinska institutet.

Sverige dåligt med i den globala covid-19-forskningen

COVID-19.

Forskningen för att få fram läkemedel och vaccin mot covid-19 är extremt intensiv i världen. Tusentals studier pågår, men svensk forskning är tyvärr dåligt representerad. Det framkom vid ett webinarium anordnat av Läkemedelsindustriföreningen.

”Vi har börjat ta emot receptförnyelser per telefon”

COVID-19.

För kliniska farmaceuter i öppenvården i Sörmland har coronautbrottet inneburit att läkemedelsgenomgångarna nu görs per telefon och att de har fått nya uppgifter på vårdcentralerna – som att förnya recept.

Astrazeneca donerar 300 000 ansiktsmasker till Sverige

COVID-19.

Socialstyrelsen har precis fått 300 000 ansiktsmasker av läkemedelsföretaget Astrazeneca som en del i deras globala kampanj att skänka nio miljoner ansiktsmasker till vården i 50 länder.