Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Om Svensk Farmaci

Svensk Farmaci är en kanal för nyheter och fördjupning inom läkemedels- och apoteksområdet. Tidningen ges ut av Sveriges Farmaceuter och ersätter från 2011 Farmacevtisk Revy. Tryckta Svensk Farmaci utkommer 6 gånger årligen.

Visionen är att skapa ett ledande och oberoende forum för nyheter, fördjupning och debatt inom läkemedel och apotek med särskild inriktning på farmaceuternas professions- och arbetsmarknadsfrågor.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Hanna Odelfors, naturvetare och medicinjournalist.

Sveriges Farmaceuter är SACO:s fackförbund för farmaceuter, det vill säga receptarier och apotekare. Förbundet ansluter nästan alla fackanslutna apotekare och en majoritet av de fackanslutna receptarierna.

Alla dessa medlemmar får den tryckta tidningen i brevlådan. Dessutom distribueras vissa utgåvor till samtliga apotek i landet. TS-kontrollerad upplaga är för närvarande 7 300 exemplar.

Har du ett nyhetstips inom området? Kontakta chefredaktör Hanna Odelfors, som nås på telefon 0733-666 377 eller  hanna.odelfors@sverigesfarmaceuter.se.

———–

SYFTE OCH REDAKTIONELL POLICY:

SYFTE:

Det övergripande syftet med branschtidningen Svensk Farmaci, och dess sajt svenskfarmaci.se, är att

– utgöra en viktig kanal för hela branschens nyheter och frågor

– utgöra en attraktiv och ledande kanal för produkt- och i synnerhet platsannonsering

– erbjuda kvalificerad, nyhetsledande nyhetsbevakning på sajten svenskfarmaci.se

– erbjuda läsarna kvalificerad fördjupning i den tryckta tidningen

– i båda dessa kanaler fokusera på ett antal definierade prioriterade bevakningsområden – se särskild lista

– vara en ledande plattform för debatt och opinionsbildning inom bevakningsområdena

– tidningen ska tillhandahålla redaktionellt utrymme, på särskilt avgränsad plats, åt uppdragsgivare (för närvarande Sveriges Farmaceuter)

REDAKTIONELL POLICY:

Svensk Farmaci är en självständig och orädd utmanare av befintliga branschmedier och står för en fullödig och nyhetsledande bevakning av apoteks- och läkemedelssektorn.

Svensk Farmaci är trovärdig, saklig och korrekt och arbetar i enlighet med etablerade pressetiska regler. Tidningen/sajten skiljer på nyheter och åsikter.

Tidningen/sajten vänder sig till läsare med intresse för farmaci- och läkemedelsfrågor.

Svensk Farmaci åtnjuter ett redaktionellt oberoende. Redaktionellt utrymme upplåts åt uppdragsgivare (för närvarande Sveriges Farmaceuter) endast på särskilt avgränsad plats.

Skribenterna bakom krönikor och bloggar ansvarar för det som framförs i dessa forum – inte tidningen eller förbundet som helhet.

Tidningen har en tydlig egen, från uppdragsgivare oberoende identitet, och ett eget formspråk.

När det gäller relationen mellan tidning och uppdragsgivare tillämpas i övrigt Sveriges Journalistförbunds riktlinjer för organisationspress, se www.sjf.se. Här behandlas bland annat grundläggande frågor som värdegrund och tidningens tillgång till information från uppdragsgivare.

Annonsera och prenumerera