Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Verket föreslås upphöra
med rekommendationer

13 juni 2017
Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Förslagen i Sofia Wallströms kunskapsstödsutredning får, om de förverkligas, långtgående konsekvenser för Läkemedelsverket (LV).

Wallström, till vardags generaldirektör för en annan läkemedelsmyndighet, TLV, föreslår att LV ska sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Utredningen hänvisar till en rapport från 2016 från Rådet för statlig styrning med kunskap, som ifrågasätter marginalnyttan av att både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ger ut rekommendationer om läkemedelsbehandling inom samma områden.

Enligt rapporten behövs en tydligare arbetsfördelning, till exempel att LV väljer områden där nationella riktlinjer saknas, att läkemedelsfrågorna exkluderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller att en bättre distinktion görs mellan dokumentens målgrupper.

Utredningen lyfter fram att LV till skillnad från Socialstyrelsen inte tar hänsyn till kostnadseffektivitet av läkemedel.

”Därmed finns risk för olika budskap när det gäller prioritering mellan läkemedelsbehandlingar”, skriver Wallström.

Utredningen föreslår också att produktionen av Läkemedelsboken (LB) lyfts bort från verket. ”Läkemedelsbibeln” LB har producerats sedan 1977, först av Apoteksbolaget/Apoteket AB och sedan apoteksomregleringen av LV.

Boken överlappar enligt utredaren med SKL:s och sjukvårdshuvudmännens arbete med behandlingsriktlinjer till primärvården. Wallström föreslår att vårdens behov av LB analyseras, och att produktionen sedan eventuellt flyttas till landstingen.

Svensk Farmaci har kontaktat Läkemedelsverket för kommentarer kring förslagen. Vi presenterar svaren i en uppföljande artikel i morgon.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera