Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

S: “Tyngre roll för farmaceut, skärpta krav på apotek”

6 september 2018
VAL 2018: Socialdemokraterna vill skärpa kraven på apoteken - och har i regeringsställning gett en rad uppdrag till myndigheter i linje med den intentionen. Genom ytterligare samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi vill man stärka den svenska läkemedelssektorn. Idag svarar S på vår enkät inför valet.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– I grunden är det positivt att de medicinska behandlingsmöjligheterna ökar och att allt fler sjukdomar kan behandlas med olika behandlingsterapier. Det innebär också att de totala kostnaderna för läkemedel ökar. För oss är det viktigt att tillgången på läkemedel ska vara jämlik. Oavsett var i landet man bor eller ekonomisk situation ska man få jämlik tillgång till läkemedel. Därför behöver vi se över läkemedelssubventionen så att den anpassas till nya förhållanden, inte minst för att göra det möjligt att tillhandahålla nya effektivare behandlingsterapier. Regeringen har tagit initiativ till en sådan översyn som nu pågår.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Vi vill att apoteken i ännu högre grad än i dag ska kunna erbjuda de läkemedel du behöver – när du behöver dem. Du ska inte behöva gå runt mellan flera olika apotek för att hitta dina läkemedel. Dessutom ska apoteken kunna ge en riktigt bra rådgivning och information, för att ge dig som kund och patient bästa möjliga hjälp – och dessutom avlasta sjukvården.

– Apotekens grunduppdrag ska handla om läkemedel och ge information och råd kring dem. Vi vill också skärpa kraven på kompetens för att ge olika former av rådgivning på apotek. Det kräver också förtydliganden avseende personalens kompetensutveckling. Vi vill också öka kravet på läkemedelsleverantörerna att snabbt kunna leverera beställda läkemedel till apoteken. Vi vill också möjliggöra för fler apoteksombud i landet. Vi lägger också fram ett nytt lagförslag som handlar om att det ska bli enklare att byta ut vissa dyra läkemedel mot ett billigare likvärdigt läkemedel, inom högkostnadsskyddet. Det här kan ge patienter möjlighet att få lägre kostnader för läkemedel mot exempelvis högt blodtryck och hjärtsvikt, magsår eller depression.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och i så fall hur?

– Behoven att få råd om vård och behandling är stort. Vi tror därför att farmaceuterna kan få en ökad roll att bidra med sina kunskaper, inte minst i de sammanhang där patienter söker information om effekter och biverkningar av olika behandlingar.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas.

– Life science är ett av det områden som det nationella innovationsrådet fokuserar på. Samverkansprogrammet Life science startade därför 2015 för att kraftsamla innovationsinsatser för att stärka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt möta samhällsutmaningarna. Det finns behov av ett gemensamt angreppssätt där näringslivets, hälso- och sjukvårdens och forskningens samverkan och synergier är centrala.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och i så fall hur?

– Vi vill att det ska gå fortare att validera utländska utbildningar och vi tycker att branschorganisationer bör kunna involveras i arbetet för att snabba på processer. Ett sådant arbete pågår inom många branscher och bör också kunna ske här.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

2 svar till S: “Tyngre roll för farmaceut, skärpta krav på apotek”

  1. Felix skriver:

    De är alltså emot vinster i välfärden men att apotek är enbart vinststyrda är OK. Vi får se till att det inte är tekniker som hämtar läkemedlet ur lådan, sen är det bra.

  2. Lisa Ödmark skriver:

    Socialdemokraterna är tyvärr helt felinformerade gällande snabbspår för nyanlända farmaceuter. Processen för legitimationsyrken går av naturliga skäl lite långsammare än vissa andra yrken, men snabbspåret för att farmaceuter ska få legitimation och komma i jobb tillhör de allra mest lyckade! Apoteksföretagen har ett stort och genuint engagemang för att dessa ska komma i jobb och erbjuder alla praktikplatser och arbeten. Detta är något som andra branscher inte har lyckats med i samma grad som apoteken. Samarbetet med fack och arbetsgivare fungerar mycket bra här och vi har sedan några år tillsammans drivit Senna- projektet.


Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...