Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Läkemedel"


Regeringen utreder precisionsmedicin

Socialminister Lena Hallengren har givit Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget att utreda konsekvenserna av utvecklingen mot en mer individanpassad vård, så kallad precisionsmedicin. Inte minst inom cancerområdet har nya skräddarsydda, och ofta dyra, behandlingar godkänts under de senaste åren. …

Kinesiskt naturmedel mot covid-19 sprids i Europa

COVID-19.

Ett kinesiskt naturmedel kallat “Lianhua Qingwen” påstås kunna hämma covid-19, läka inflammationen som viruset orsakar och till och med reparera skador på cellerna som orsakats av sjukdomen, enligt statlig kinesisk media. Preparatet har kommit till Sverige under mars och april …

Inget stöd för samband mellan hypertonimedicin och covid-19

COVID-19.

Under första-maj-helgen publicerade den högt ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine tre artiklar kring sambandet mellan hypertonibehandling med ACE-hämmare eller Angiotensin II-hämmare och risken att drabbas av covid-19 eller att få allvarligare symtom. Bakgrunden är en hypotes baserad …

Framgångsrik kemisk kastration av pedofiler

Svenska forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har testat läkemedlet degarelix (Firmagon), en gonadotropinfrisättande hormon(GnRH)-antagonist indicerad för behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer, på 52 män med pedofili med lyckat resultat. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien genomfördes i …

2020-04-30

Läkemedelsverket vill ha in alla covid-19-biverkningar

COVID-19.

Läkemedelsverket efterlyser alla misstänkta läkemedelsbiverkningar som kan ha en koppling till sjukdomen covid-19. Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla kunskap om hur den kan påverka andra läkemedelsbehandlingar, skriver Läkemedelsverket i ett meddelande på sin webbplats. Det …

Picatos cancerrisk bekräftas – försvinner för gott

Hudläkemedlet Picanto, som tillfälligt drogs in av det europeiska läkemedelsverket EMA i januari i år, kommer inte tillbaks till marknaden. Det står klart efter att EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) nu har bekräftat att riskerna att utveckla hudcancer överstiger fördelarna med medlet. …

2020-04-20

Roche toppar den globala försäljningslistan

Enligt färska siffror i tidskriftens Natures april-nummer är det schweiziska läkemedelsbolaget Roche störst i världen vad gäller försäljning 2019. Från att ha legat på en andra plats 2018 efter Pfizer, men före Novartis, kan nu Roche kliva upp på förstaplatsen …

2020-04-14

Omfattande beslag av olagliga läkemedel i gemensam aktion

I en samordnad aktion har Interpol tillsammans med myndigheter i 90 olika länder runt om i världen slagit till mot olagliga läkemedel. Interpols preliminära sammanställning visar att den globala handeln nu omfattar läkemedel och produkter mot det nya coronaviruset covid-19. …

2020-03-23

Läkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

COVID-19.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som framfördes i Lancet Respiratory Medicine om att läkemedel som påverkar renin-angiotensinsytemet, det vill säga vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare, skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en …

Vanliga blodtryckssänkare utreds som covid-19-risk

COVID-19.

I ett brev i Lancet Respiratory Medicine för forskare ifrån Schweiz och Grekland fram en hypotes om att vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en sådan infektion. …