Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Oviss framtid för
stort TLV-projekt

11 december 2014
TLV:s klinikläkemedelsprojekt går mot sitt slut. I februari kommer slutrapporten och det är oklart om satsningen får fortsätta efter det. Användningen av det 25-tal läkemedel som ingår i projektet varierar stort i landstingen.

Projektet är ett regeringsuppdrag till TLV, där myndigheten inom ramen för försöksverksamhet sedan 2011 gör hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel inom slutenvården.

Projektet är planerat att avslutas nu i december. Slutrapporten dröjer dock en bit in på nästa år.

Syften med klinikläkemedelsprojektet är bland annat att ge landstingen bättre underlag inför upphandlingar, tydliggöra läkemedels kostnadseffektivitet och åstadkomma en mer ”kunskapsstyrd och likvärdig” läkemedelsanvändning i landet.

27 läkemedel har valts ut av landstingens NLT-grupp att ingå i projektet. 25 av dem har haft försäljning i Sverige.

– Slutrapporten kommer att bli färdig under februari månad. Vi vet ännu inte om det blir någon fortsättning på projektet, det är upp till regeringen, säger Laila Straubergs, medicinsk utredare på TLV.

I nuläget finns underlag sammanställda på TLV:s hemsida för de flesta av de utvalda läkemedlen.

Tre av utvärderingarna är dock fortfarande pågående projekt (Vedolizumab, Arzerra och Ribovact).

Efter att TLV inom projektet tagit fram hälsoekonomiska underlag har NLT, baserat på dessa, gett rekommendationer till landstingen.

Vårdanalys slutförde tidigare i år ett uppdrag att utvärdera satsningen på denna typ av hälsoekonomiska bedömningar.

Ris och ros blev slutbetyget, eller ”värdefullt men inte fullvärdigt” som Vårdanalys valde att titulera slutrapporten.

LIF presenterade nyligen en genomgång av försäljningssiffrorna för läkemedlen som ingår i klinikläkemedelprojektet.

Den pekade på stora regionala skillnader. Bland annat varierade användningen av de 13 cancerläkemedlen i projektet, mätt som försäljning, från 30 500 kronor/invånare i Skåne till 76 000 kronor/invånare i Västernorrland.

– Det är förvånansvärt stora skillnader, framför allt är det väldigt stor spridning i om landstingen över huvud taget använt läkemedlen, säger Karolina Antonov, chefsstrateg på Lif, till Dagens Samhälle.

Lifs genomgång kan ses som en utgångspunkt inför införandet av landstingens nya samverkansmodell som bland annat har syftet att göra läkemedelsanvändningen mer jämlik.

– Skulle det visa sig att de skillnader i användning vi nu ser inte minskar, har projektet bara lett till ökad administration och byråkrati som inte gynnar svenska patienter, säger Lifs vd Anders Blanck till Dagens Samhälle.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.