Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Ökad risk för hudcancer och magbiverkningar av metotrexat

18 februari 2020
Lågdos metotrexat visar en fördubblad risk för hudcancer och magbiverkningar i en stor randomiserad studie av biverkningspanoramat för preparatet.

Updaterad 2020-02-18 kl 18:00

Lågdos metotrexat är förstahandsbehandling för patienter med reumatoid artrit, RA. Behandlingen är gammal, men trots att det har kommit nyare och mer avancerade behandlingar finns metotrexat kvar som en basbehandling vid RA. En stor anledning är att behandlingen är bevisat effektiv och anses relativt ofarlig. Men det finns få studier på biverkningspanoramat från randomiserade, placebo-kontrollerade studier.

Nu visar dock en stor randomiserad, kontrollerad studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Internal Medicine, en ökad risk för hudcancer och biverkningar i mage, lungor och blod samt en ökad infektionsrisk. Samtidigt visar studien ett visst skydd för njurarna.

Amerikanska forskare har lottat knappt 4 800 personer med hjärtkärl-sjukdom, diabetes eller metabolt syndrom, men som inte hade RA till antingen lågdos metotrexat- eller placebo-behandling. Patienterna följdes sedan, i snitt, i 23 månader och medeldosen metotrexat som gavs var 15 mg/vecka. Biverkningsfrekvensen var hög i båda grupperna, men den var högre i metotrexat-gruppen där 87 procent drabbades jämfört med 81,5 procent i placebogruppen. Biverkningar som var vanligare i metotrexat-gruppen var magbiverkningar (oddskvot 1,91), lungbiverkningar (oddskvot 1,52), infektion (oddskvot 1,15) och blodbiverkningar (oddskvot 1,15), samtliga statistiskt signifikanta.

Dessutom hade patienterna som lottats till metotrexat-behandlingen en statistiskt signifikant förhöjd risk att diagnostiseras med hudcancer (oddskvot 2,05). I absoluta tal handlade det om 53 personer (2,2 procent) av de som fick metotrexat som fick diagnosen hudcancer jämfört med 26 personer (1,1 procent) av de som fick placebo.

Samtidigt fann forskarna en minskad risk för njurbiverkningar hos de som fick metotrexat (oddskvot 0,85) också den statistiskt signifikant.

Läs studien: Adverse Effects of Low-Dose Methotrexate: A Randomized Trial

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera