Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Nationell läkemedelsstrategi till 2022 klubbad

8 september 2020
En ny nationell läkemedelsstrategi för åren 2020–2022 har beslutats och presenteras nu. Fokus kommer att ligga på tillgänglighet av läkemedel, uppföljning av läkemedelsanvändning och värdering av kunskap och evidens.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har beslutat om inriktningen för den nationella läkemedelsstrategin fram till och med 2022. Den reviderade strategin bygger på tidigare arbete och den huvudsakliga inriktningen kommer att fortsätta vara att förbättra förutsättningar för ökad patientsäkerhet och en mer jämlik läkemedelsanvändning. Specifika områden som fokuseras extra på är hantering av restsituationer, särskilt sådana som leder till kritiska bristsituationer, förutsättningar för uppföljning av läkemedelsanvändning och utveckling av metoder för värdering av kunskap och evidens.

I förordet anger socialminister Lena Hallengren och SKR:s ordförande Anders Knape att utmaningar som ”en åldrande befolkning, det ökande antalet personer som lever med kroniska sjukdomar och ett allt större utbud av nya läkemedel till små patientgrupper gör att arbetet inom läkemedelsområdet fortsättningsvis behöver ske utifrån ett helhetsperspektiv”.

Strategin anger tre långsiktiga mål:

  1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning.
  2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning.
  3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Utöver Socialdepartementet och SKR är även Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten (EHM), Folkhälsomyndigheten (FOHM), Funktionsrätt Sverige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionerna, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket (LV), Socialstyrelsen (SoS), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Vårdförbundet representerade i strategiarbetet.

Läs hela den nationella läkemedelsstrategin 2020-2022 här (pdf, 17 MB) >>

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera