Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Lagändringar öppnar
för bättre uppföljning

6 februari 2017
I torsdags antog regeringen en lagrådsremiss som ska göra Socialstyrelsens läkemedelsregister mer användbart.

Socialstyrelsens läkemedelsregister skapades efter omfattande debatt på 00-talet och är en av de största befolkningsbaserade läkemedelsdatabaserna i världen.

Som vi skrev i en artikel i slutet av januari antog regeringen förra veckan en lagrådsremiss kopplad till den föregående (Wallström/Stenberg) apoteksutredningens betänkanden.

Förändringarna innebär bland annat att uppgifter från receptregistret nu ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister även för ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Uppgift om förskrivningsorsak ska kunna överföras från receptregistret till Socialstyrelsen och läkemedelsregistret föreslås få användas till uppföljning av enskilda läkemedels effekter och eventuella biverkningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

2 svar till Lagändringar öppnar
för bättre uppföljning

 1. Mikael Hoffmann NEPI skriver:

  Nyttan är förstås direkt kopplad till just den förändring som anges – att användas för “uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet”.

  Genom detta jämställs läkemedelsregistret efter 10 år med andra nationella hälsodataregister som Patientregistret t ex. Hittills har läkemedelsregistret kunnat användas för “epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet”, en inskränkning jmf med Lag (1988:543) om hälsodataregister som funnits i Förordning (2005:363) om läkemedelsregister.

  Det innebär större möjligheter för fr a myndigheter och sjukvårdshuvudmännen att arbeta med kvalitetsaspekter. Hittills har dessa enbart kunnat göras som rena statistikundersökningar med aggregerade data från läkemedelsregistret, eller som forskning efter prövning av etikprövningsnämnd.

  I lagrådsremissen formuleras detta bl a som “Att hälsodataregistren har olika tillåtna ändamål innebär dessutom att Socialstyrelsen i dag inte har tillåtelse att samköra t.ex.patientregistret och läkemedelsregistret för något av ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.”

  Se s 48-50 http://www.regeringen.se/48fe4b/contentassets/76ae11bfd9554a6bbf59c01829cdd67b/lagradsremiss-vissa-lakemedels–och-apoteksfragor.pdf


Annonsera och prenumerera