Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Ketamin godkänt mot depression

20 december 2019
Janssen-Cilags nässpray innehållande esketamin (Spravato) har nu godkänts i EU mot behandlingsresistent depression.

Det narkotikaklassade läkemedlet ketamin har godkänts i EU i sin enatiomera form s-ketamin, eller esketamin som substansen kallas, mot behandlingsresistent depression. Läkemedlet tas som en nässpray i ett lite speciellt doseringsschema där patienten tar 1-3 doser i var näsborre två gånger per vecka under de första fyra veckorna för att sedan, vid effekt, trappa ned till en dosering varje vecka nästkommande fyra veckor och sedan en gång varannan vecka de kommande sex månaderna.

Esketamin har en helt ny verkningsmekanism och är det första antidepressiva läkemedlet med snabbt insättande effekt. Läkemedlet verkar genom att modulera glutamatreceptorerna i hjärnan, vilket tros bidra till att återställa de synaptiska kontakterna i hjärnan hos personer med svår depression.

Esketamin ska endast ges till vuxna med svår egentlig depression i kombination med ett SSRI- eller SNRI-preparat och endast efter att minst två andra behandlingar visat sig verkningslösa. Effekten av esketamin på patienternas depressions-symtom kommer snabbt, men är relativt måttlig. Dock är effekten tillräckligt för att motivera ett godkännande, menar det europeiska läkemedelsverket, EMA, i sin värdering. En långtidsstudie visar även att andelen patienter som återfaller i depression minskar från 45 procent till 27 procent med tillägg av esketamin.

Risken för beroendeutveckling av ketamin är väl känd och studier visar att missbrukspotentialen av intranasalt esketamin är lika stor som vid intravenös injicering av ketamin. Därför kommer esketamin endast få förskrivas av psykiatriker och läkemedlet ska sedan tas av patienten under uppsikt av sjukvårdspersonal.

De vanligaste biverkningarna för patienter som behandlas med esketamin är dissociation (en känsla av att bli bortkopplad från den fysiska och emotionella världen), yrsel, illamående, trötthet, huvudvärk, försämrad smak, domningar, förhöjt blodtryck, oro och illamående. Biverkningarna inträffar i samband med behandlingen och går över samma dag.

Läs EMA:s information om esketamin (Spravato) här =>>

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.