Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Intervention gav snabb effekt

7 april 2016
Interventioner från kliniska apotekare i vårdteam minskade risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar hos patienter utan hjärtsvikt, enligt en randomiserad studie från Västerbotten.

Studien ingår i ett avhandlingsarbete från Maria Gustafsson, klinisk apotekare och doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Hon disputerar enligt planerna i morgon med professor Håkan Melhus vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, som opponent.

I studien inkluderades 473 patienter som var 65 år eller äldre och hade demens eller kognitiv svikt. De var alla vid något tillfälle mellan 2012 och 2015 inlagda på internmedicinska eller ortopediska avdelningar på Norrlands universitetssjukhus eller Skellefteå lasarett. 230 patienter randomiserades till intervention och 230 till en kontrollgrupp.

Studieinterventionen bestod av att erfarna kliniska apotekare, som deltog i vårdteam, gjorde fördjupade läkemedelsgenomgångar för patienternas räkning. Eventuella förbättringsförslag framfördes till ansvarig läkare och diskuterades i vårdteamet.

Det primära utfallsmåttet var risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar. Detta följdes upp 180 dagar efter den ursprungliga inläggningen.

I interventionsgruppen hade 40 av de 212 (19 procent) patienter som kvarstod i studien efter 180 dagar lagts in igen av läkemedelsrelaterade orsaker. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 50 av 217 (23 procent).

Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Hos gruppen som inte hade hjärtsvikt minskade dock interventionen signifikant risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar under 180 dagar, hos patienterna med hjärtsvikt sågs dock ingen effekt av interventionen.

Antalet återinläggningar utvärderades också i ett kortare perspektiv – efter 30 dagar. Här var resultaten tydligare.

– Här såg vi en halvering av risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar i gruppen som fått intervention av apotekare, och det utan korrigering för antalet hjärtsviktspatienter i grupperna, säger Maria Gustafsson till Svensk Farmaci.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.