Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Bra betyg till ny mottagning

15 maj 2012
Den nya apotekarbemannade läkemedelsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala får ett mycket högt betyg av besökarna. Patienternas läkemedelsanvändning kunde under 2011 i genomsnitt minskas med 15 procent.

Sedan ett drygt år finns en läkemedelsmottagning, bemannad med apotekare, på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Här utför apotekare i samarbete med läkare som är knutna till mottagningen läkemedelsgenomgångar för äldre med många läkemedel.

Läkemedelsavstämningar genomförs även på andra håll inom sjukhusets väggar, inte minst av de kliniska apotekarna ute på avdelningarna som numera ingår i landstingets stab. Totalt finns i nuläget 7,5 kliniska apotekartjänster på sjukhuset uppdelade på ett tiotal personer.

Läkemedelsmottagningen vänder sig främst till personer som ofta söker sig till akuten, men som saknar en fast läkarkontakt i primärvården.

Men mottagningen tar också emot patienter på remiss från husläkare. En tredje kategori är patienter som är på väg att skrivas ut från vårdavdelningar och där en läkemedelsgenomgång inte hunnits med, men där ett behov har identifierats.

Två apotekarstudenter, Sanna Storgård och Anna Segerborg, har nu utvärderat verksamhetens första år inom ramen för sina examensarbeten.

Utfallet är mycket positivt. Ett femtiotal patienter som besökt Läkemedelsmottagningen i höstas intervjuades i det ena examensarbetet.

Patienterna rankade sin nöjdhet på en tiogradig skala, och mottagningen fick i genomsnitt betyget 9,1. Hela 89 procent skulle gärna rekommendera mottagningen till en vän.

Under hela 2011 tog patienterna före besöken i genomsnitt 13,9 läkemedel (siffran avser inte läkemedelslistan utan läkemedel som verkligen förbrukades). I genomsnitt 3,2 av dessa togs vid behovsmedicinering. Av 115 patienter var 67 kvinnor.

Av totalt 589 förändringar i medicineringen som apotekaren på mottagningen föreslagit förverkligades 339, eller 58 procent, efter godkännande av läkare.

Patienternas läkemedelsanvändning minskade i genomsnitt med 15 procent efter att patienten besökt mottagningen.

Läs mer om Läkemedelsmottagningen i Uppsala i Svensk Farmaci nr 3/12.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera