Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Genomgångar minskade inte inläggningar

9 januari 2013
Enligt en ny svensk metaanalys minskar läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilda boenden inte mortaliteten eller antalet sjukhusinläggningar. Men studien har begränsningar.

Frågan om nyttan av särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar har aktualiserats i och med Socialstyrelsens skärpta föreskrifter från i höstas.

Inom kort väntas en Cochrane-rapport utvärdera kunskapsläget om effekterna av sådana läkemedelsgenomgångar i sjukhusmiljön.

Men vilken nytta ger läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilda boenden? Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter behöver cirka 93 000 patienter i särskilt boende årligen en översyn av sina läkemedel.

En forskargrupp knuten till Sahlgrenska universitetssjukhusets HTA-centrum (Health Technology Assessment) har försökt finna svar på frågan genom en metaanalys av publicerade studier. Gruppen leds av läkaren Susanna Wallerstedt vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna har nu publicerat en första delstudie om läkemedelsgenomgångars eventuella effekt på mortalitet och antalet sjukhusinläggningar en rapport.

I en litteratursökning hittade forskarna 12 publikationer, varav sju randomiserade studier (RCT) av varierande kvalitet. I åtta av dem jämfördes särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar med vanlig rutin.

Fem av dem, med totalt 4564 patienter, kunde sammanställas i en metaanalys avseende mortalitet. Två RCT kunde sammanställas i en metaanalys avseende sjukhusinläggningar.

Slutsatsen av analysen är att särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar inte visat sig minska vare sig mortaliteten eller antalet sjukhusinläggningar.

Forskarna anger dock att det vetenskapliga underlaget för de båda slutsatserna är begränsat.

De påpekar också att äldre i särskilt boende har hög mortalitet.

Det gör att det krävs större material än vad som föreligger i rapporten för att påvisa en enskild interventions effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar, skriver forskarna.

I en andra delstudie kommer forskarna nu att studera läkemedelsgenomgångars eventuella effekt på livskvalitet och kostnader.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

21 svar till Genomgångar minskade inte inläggningar

 1. Gast skriver:

  Det verkar finnas en maffia av apotekarkritiska läkare i Göteborg som står bakom den här studien samt apotekarkritiska artiklar i LÄkartidningen osv. Samarbete är bättre än revirtänkande!

 2. Gast skriver:

  Det verkar finnas en maffia av apotekarkritiska läkare i Göteborg som står bakom den här studien samt apotekarkritiska artiklar i LÄkartidningen osv. Samarbete är bättre än revirtänkande!

 3. Gast skriver:

  Det verkar finnas en maffia av apotekarkritiska läkare i Göteborg som står bakom den här studien samt apotekarkritiska artiklar i LÄkartidningen osv. Samarbete är bättre än revirtänkande!

 4. Henrik, Apotekare skriver:

  Tycker att det är bra att man gör en systematisk genomgång av tillgänglig data. Man får anta att det görs på ett vetenskapligt och därmed utan bias. I så fall har apotekarkåren inget att frukta, eftersom vi alla är övertygade om att vi de facto bidrar till nytta inom sjukvården, eller hur?

 5. Henrik, Apotekare skriver:

  Tycker att det är bra att man gör en systematisk genomgång av tillgänglig data. Man får anta att det görs på ett vetenskapligt och därmed utan bias. I så fall har apotekarkåren inget att frukta, eftersom vi alla är övertygade om att vi de facto bidrar till nytta inom sjukvården, eller hur?

 6. Henrik, Apotekare skriver:

  Tycker att det är bra att man gör en systematisk genomgång av tillgänglig data. Man får anta att det görs på ett vetenskapligt och därmed utan bias. I så fall har apotekarkåren inget att frukta, eftersom vi alla är övertygade om att vi de facto bidrar till nytta inom sjukvården, eller hur?

 7. Exilapotekare skriver:

  Vad man lägger in i den kliniska fördelen med SLG är ju bara studerat med “hårda end-points” – och är minskad mortalitet verkligen det vi vill åt med metoden? Vill man vara opportunistisk (¡ironivarning!) visar ju studiens avsaknad av skillnad mellan “vanlig rutin” och SLG att farorna med polyfarmaci är överdrivna! Eller… Den undersökta populationen har ökad sjuklighet och mortalitet redan från början, och dessa två faktorer har en tendens att öka kontinuerligt med åldern. Har inte läst studien själv men undrar lite över hypotesprövningen: hur stor skillnad uppskattades för att göra resultatet signifikant? Har antalet inläggningar korrelerats till LRP? Författarna har ju ändå redan erkänt att studiepopulationen är för liten för att implementera resultatet i kliniska rekommendationer…

  • Henrik, Apotekare skriver:

   Vet inte om det var ett svar riktat till mig eller en allmän kommentar, men jag svarar i alla fall. Jag håller absolut med dig om att man inte ska ha höga förhoppningar på mortalitetsutfallet, vad gäller denna patientgrupp. Det kan snarare anses lite väl naivt att tro att SLG som intervention skall kunna ge ett positivt utfall i detta fall. Deras nästa genomgång som ska belysa livskvalite och kostnader kan vara desto mer intressant och icke att förglömma Cochrane rapporten. Med min förra kommentar som var menat som ett svar till @Gast menar jag på att vi apotekare generellt inte bör vara negativt inställda till att liknande systematiska genomgångar. Det är ju bara med sådana analyser (som tar fram hårda data) man kan övertyga politiker om nyttan vi gör.

   • Exilapotekare skriver:

    Jag håller definitivt med dig Henrik. Jag tror på SLG och farmaceutisk kompetens. Jag tror inte heller på “antifarmaceutiska konspirationer” som Gast tycks göra.

    Tyvärr är jag dock övertygad om att rapporterade resultat mycket sällan värderas utifrån undersökningens upplägg. Jag tycker också det är naivt att tro att SLG ska påverka mortaliteten, så är en studie som ämnar mäta detta optimal och värd att genomföra? För att erhålla relevanta resultat måste relevanta frågor ställas, vilket är det enda jag försökte kommentera. Resultatet här kan ju definitivt inte användas för att övertyga någon om en eventuell nytta med farmaceuter och deras arbetsinsatser, men det ger fina rubriker och potentiella fotnoter i beslutsunderlagen. Det senare ser jag som eventuella problem…

    • Abraham skriver:

     Men att SLG inte heller påverkar inläggningsfrekvens är viktigare än mortalitetsfrågan (som ju vore intressant OM den nu trots materialets litenhet hade givit utslag). Inläggningseffekt är ju ändå en viktig del att visa-det är ju ofta det man hör, att folk hamnar på sjukhus för att de har “fel på läkemedelslistan”. När man inte kunde det så är ju SLG mer tveksamt ur vetenskaplig synpunkt- kanske bara har en kosmetisk trivseleffekt för patienterna??( Har inte läst studien så lite reservation).
      Och “gast”- du är ju pinsam- forskning ska inte utföras för att driva en kampanj utan för att visa vad som är fakta. Hoppas du inte sysslar med forskning.

 8. Exilapotekare skriver:

  Vad man lägger in i den kliniska fördelen med SLG är ju bara studerat med “hårda end-points” – och är minskad mortalitet verkligen det vi vill åt med metoden? Vill man vara opportunistisk (¡ironivarning!) visar ju studiens avsaknad av skillnad mellan “vanlig rutin” och SLG att farorna med polyfarmaci är överdrivna! Eller… Den undersökta populationen har ökad sjuklighet och mortalitet redan från början, och dessa två faktorer har en tendens att öka kontinuerligt med åldern. Har inte läst studien själv men undrar lite över hypotesprövningen: hur stor skillnad uppskattades för att göra resultatet signifikant? Har antalet inläggningar korrelerats till LRP? Författarna har ju ändå redan erkänt att studiepopulationen är för liten för att implementera resultatet i kliniska rekommendationer…

  • Henrik, Apotekare skriver:

   Vet inte om det var ett svar riktat till mig eller en allmän kommentar, men jag svarar i alla fall. Jag håller absolut med dig om att man inte ska ha höga förhoppningar på mortalitetsutfallet, vad gäller denna patientgrupp. Det kan snarare anses lite väl naivt att tro att SLG som intervention skall kunna ge ett positivt utfall i detta fall. Deras nästa genomgång som ska belysa livskvalite och kostnader kan vara desto mer intressant och icke att förglömma Cochrane rapporten. Med min förra kommentar som var menat som ett svar till @Gast menar jag på att vi apotekare generellt inte bör vara negativt inställda till att liknande systematiska genomgångar. Det är ju bara med sådana analyser (som tar fram hårda data) man kan övertyga politiker om nyttan vi gör.

   • Exilapotekare skriver:

    Jag håller definitivt med dig Henrik. Jag tror på SLG och farmaceutisk kompetens. Jag tror inte heller på “antifarmaceutiska konspirationer” som Gast tycks göra.

    Tyvärr är jag dock övertygad om att rapporterade resultat mycket sällan värderas utifrån undersökningens upplägg. Jag tycker också det är naivt att tro att SLG ska påverka mortaliteten, så är en studie som ämnar mäta detta optimal och värd att genomföra? För att erhålla relevanta resultat måste relevanta frågor ställas, vilket är det enda jag försökte kommentera. Resultatet här kan ju definitivt inte användas för att övertyga någon om en eventuell nytta med farmaceuter och deras arbetsinsatser, men det ger fina rubriker och potentiella fotnoter i beslutsunderlagen. Det senare ser jag som eventuella problem…

    • Abraham skriver:

     Men att SLG inte heller påverkar inläggningsfrekvens är viktigare än mortalitetsfrågan (som ju vore intressant OM den nu trots materialets litenhet hade givit utslag). Inläggningseffekt är ju ändå en viktig del att visa-det är ju ofta det man hör, att folk hamnar på sjukhus för att de har “fel på läkemedelslistan”. När man inte kunde det så är ju SLG mer tveksamt ur vetenskaplig synpunkt- kanske bara har en kosmetisk trivseleffekt för patienterna??( Har inte läst studien så lite reservation).
      Och “gast”- du är ju pinsam- forskning ska inte utföras för att driva en kampanj utan för att visa vad som är fakta. Hoppas du inte sysslar med forskning.

 9. Exilapotekare skriver:

  Vad man lägger in i den kliniska fördelen med SLG är ju bara studerat med “hårda end-points” – och är minskad mortalitet verkligen det vi vill åt med metoden? Vill man vara opportunistisk (¡ironivarning!) visar ju studiens avsaknad av skillnad mellan “vanlig rutin” och SLG att farorna med polyfarmaci är överdrivna! Eller… Den undersökta populationen har ökad sjuklighet och mortalitet redan från början, och dessa två faktorer har en tendens att öka kontinuerligt med åldern. Har inte läst studien själv men undrar lite över hypotesprövningen: hur stor skillnad uppskattades för att göra resultatet signifikant? Har antalet inläggningar korrelerats till LRP? Författarna har ju ändå redan erkänt att studiepopulationen är för liten för att implementera resultatet i kliniska rekommendationer…

  • Henrik, Apotekare skriver:

   Vet inte om det var ett svar riktat till mig eller en allmän kommentar, men jag svarar i alla fall. Jag håller absolut med dig om att man inte ska ha höga förhoppningar på mortalitetsutfallet, vad gäller denna patientgrupp. Det kan snarare anses lite väl naivt att tro att SLG som intervention skall kunna ge ett positivt utfall i detta fall. Deras nästa genomgång som ska belysa livskvalite och kostnader kan vara desto mer intressant och icke att förglömma Cochrane rapporten. Med min förra kommentar som var menat som ett svar till @Gast menar jag på att vi apotekare generellt inte bör vara negativt inställda till att liknande systematiska genomgångar. Det är ju bara med sådana analyser (som tar fram hårda data) man kan övertyga politiker om nyttan vi gör.

   • Exilapotekare skriver:

    Jag håller definitivt med dig Henrik. Jag tror på SLG och farmaceutisk kompetens. Jag tror inte heller på “antifarmaceutiska konspirationer” som Gast tycks göra.

    Tyvärr är jag dock övertygad om att rapporterade resultat mycket sällan värderas utifrån undersökningens upplägg. Jag tycker också det är naivt att tro att SLG ska påverka mortaliteten, så är en studie som ämnar mäta detta optimal och värd att genomföra? För att erhålla relevanta resultat måste relevanta frågor ställas, vilket är det enda jag försökte kommentera. Resultatet här kan ju definitivt inte användas för att övertyga någon om en eventuell nytta med farmaceuter och deras arbetsinsatser, men det ger fina rubriker och potentiella fotnoter i beslutsunderlagen. Det senare ser jag som eventuella problem…

    • Abraham skriver:

     Men att SLG inte heller påverkar inläggningsfrekvens är viktigare än mortalitetsfrågan (som ju vore intressant OM den nu trots materialets litenhet hade givit utslag). Inläggningseffekt är ju ändå en viktig del att visa-det är ju ofta det man hör, att folk hamnar på sjukhus för att de har “fel på läkemedelslistan”. När man inte kunde det så är ju SLG mer tveksamt ur vetenskaplig synpunkt- kanske bara har en kosmetisk trivseleffekt för patienterna??( Har inte läst studien så lite reservation).
      Och “gast”- du är ju pinsam- forskning ska inte utföras för att driva en kampanj utan för att visa vad som är fakta. Hoppas du inte sysslar med forskning.

 10. Maj-britt Elmvik skriver:

  Nyss fick jag vid uppföljning efter en läkemedelsgenomgång veta att en läkare bytt läkemedel utan att först ompröva att diagnosen var rätt. Resultatet när läkaren inte följde apotekarens råd blev att patienten åkte in och ut på sjukhus sex gånger. Inte konstigt med överbeläggningar i vården.

 11. Maj-britt Elmvik skriver:

  Nyss fick jag vid uppföljning efter en läkemedelsgenomgång veta att en läkare bytt läkemedel utan att först ompröva att diagnosen var rätt. Resultatet när läkaren inte följde apotekarens råd blev att patienten åkte in och ut på sjukhus sex gånger. Inte konstigt med överbeläggningar i vården.

 12. Maj-britt Elmvik skriver:

  Nyss fick jag vid uppföljning efter en läkemedelsgenomgång veta att en läkare bytt läkemedel utan att först ompröva att diagnosen var rätt. Resultatet när läkaren inte följde apotekarens råd blev att patienten åkte in och ut på sjukhus sex gånger. Inte konstigt med överbeläggningar i vården.


Annonsera och prenumerera