Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Fri prissättning kan vara i farozonen

20 september 2016
Trots att det var 18 månader sedan TLV lämnade sina förslag om läkemedel utanför förmånen till regeringen har inget hänt i frågan. Men nu signalerar regeringen i höstbudgeten att den fria prissättningen för dessa läkemedel kan komma att omprövas - något som får apoteksbranschen att reagera. UPPDATERAD 14:44

Häromåret gick debatten om läkemedel utanför förmånen, ”U-läkemedel”, varm – se artiklar länkade här nedan.

För dessa läkemedel är prissättningen fri och utpriserna varierar således mellan kedjorna. De flesta apoteksaktörer offentliggör idag priserna på läkemedel utan förmån på sina hemsidor.

Redan i april 2014 fick TLV i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna.

TLV presenterade i mars 2015 en slutrapport med ett antal konkreta förslag. Verket ville bland annat möjliggöra generiskt utbyte av läkemedel även utanför förmånen, och införa en oberoende priswebb.

Den fria prissättningen låg dock inte inom ramen för TLV:s utredningsuppdrag.

Såvitt Svensk Farmaci vet har inget ytterligare hänt i frågan sedan rapportens färdigställande.

Stefan Karlsson är gruppledare och ämnesråd på Socialdepartementet.

– Det finns inte så mycket att säga om detta i nuläget. Vi bereder fortfarande rapporten som TLV inkom med för ett par år sedan, säger han.

I budgetpropositionen som presenterades idag skriver regeringen dock att det kan bli aktuellt med tilläggsuppdrag till den nu arbetande apoteksutredningen, för att belysa om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptbelagda läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Sveriges apoteksförening är kritisk, och vill att regeringen istället verkställer utbytbarhet inom segmentet enligt TLV:s förslag.

– Det är oroväckande om regeringen avser att reglera priser på ett område där staten inte anser att läkemedlet ska subventioneras. Det är i stället betydligt viktigare att en regeländring om rätt för apoteken att byta generiskt utbytbara läkemedel utanför förmånen snarast genomförs. TLV har efter rundabordssamtal och med stöd från samtliga intressenter lämnat ett sådant förslag till regeringen, säger Johan Wallér, föreningens vd.

– Med en sådan ordning uppstår konkurrens och prispress även för läkemedel utanför förmånen, till gagn för konsumenter, säger han.

Även Sveriges Farmaceuter vill i första hand se att TLV:s förslag förverkligas.

– TLV:s förslag är välkommet, patientvänligt och adresserar ett stort problem. Vi vill att detta verkställs och det vore önskvärt att en proposition nu är under beredning på departementet, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

5 svar till Fri prissättning kan vara i farozonen

 1. Mikael Hoffmann NEPI skriver:

  Apoteksföreningens förslag hade INTE stöd från samtliga intressenter. Snarare tyckte nästan alla utom apoteksföreningen att handelsmarginalen FÖRST måste regleras för att utbyte skall fungera för konsumenten. Även Konsumentverket, SKL och Socialstyrelsen i remissomgång senare.

  Det gemensamma uttalandet från rundabordsprocessen från Handikappförbunden, Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet, Läkemedelskommittéerna, Föreningen för generiska läkemedel, LIF & NEPI finns här:
  http://www.generikaforeningen.se/wp-content/uploads/2015/04/Begaran-om-skyndsam-utredning-av-regl-ering-av-apotekens-ersättning-för-distribution-av-receptbelagda-läkemedel-utanför-läkemedelsförmånen-1.0.pdf

  Vid rundabordsprocessen deltog förutom undertecknarna av skrivelsen även Konkurrensverket, Konsumentverket, SKL, Socialstyrelsen och Sveriges apoteksförening.

  • Per skriver:

   Johan refererar till TLV:s förslag och inget annat. Det stöddes ju vad jag minns av de flesta intressenter även om flera, som du är inne på, även ville se reglering av handelsmarginal. Men Johan har aldrig hävdat att samtliga stödde deras förslag, jag tycker att du vilseleder lite där.

   • Mikael Hoffmann NEPI skriver:

    Ingen intressent hoppade av processen och vägrade ha med sitt namn. Däremot framgår av rapporten att det fanns många invändningar mot TLV:s förslag.
    Rapporten i sin helhet finns här:http://www.tlv.se/Upload/Ovrigt/Slutrapport_lakemedel_utanfor_formanerna.pdf

    Som du kan läsa av skrivelsen menade intressenterna som skrev under att reglerad handelsmarginal var en förutsättning för att ett utbyte skulle fungera och begärde prioritet för denna fråga.

    Detta framgick sedan tydligt också i remissvaren dels till TLV och dels till Socialdepartementet.

    Vem som vilseleder vem får gärna den som läser skrivelsen och rapporten ta ställning till. Och gärna fundera på om man helst lyssnar på den som uppger vem man är eller den som inte gör det. Detta är väl knappast en fråga som kan vara känslig att diskutera öppet?

    • Inflytande på riktigt...? skriver:

     Det är faktiskt en mycket känslig fråga eftersom det handlar om HUR MYCKET VINST DE PRIVATÄGDA STORA APOTEKSKEDJORNA SKALL KUNNA TILLREDA SIG SJÄLVA GENOM SINA “muskler” av att vara medlemmar i nybildade 2009, intresseföreningen Sveriges Apoteksförening bestående av de nyblivna vinstintresserade ägarna som nu kan påverka mha att de är godkända som remissinstans i alla frågor som rör Apoteksbranschen i vårt land. Inte en skymt av arbetskraftens MBL rättigheter ….enligt svenska modellen. Det är på gränsen till korruptionsliknande beteendemönster och det är verkligen illa. Värre än värst. Och bråka med personalen, försämra arbetsvillkoren och löneersättningen samt vilja dribbla ..med personalrabatt …visar ju upp sin kärleksfulla sida helt utan eget öka vinsten själva.
     Hur Fungerar det för Apoteket ABs, statliga representant att sitta i denna oberoende ägarklubb som arbetar för enbart sina egna privata kassaskåp och betalar för sin ekonomik skatteplanering så samhället ska få endast bråkdelar skattepengar att fördela till sociala behov hos medborgarna. Skola och seriös sjukvård.

     • Mikael Hoffmann NEPI skriver:

      Vill egentligen inte kommentera ovanstående inlägg som jag tycker håller ett tonläge som jag inte tycker hör hemma här.

      Men eftersom inlägget bygger på en relativt vanligt förekommande missförstånd så väljer jag att korrigera detta. Detta missförstånd möter jag ofta från anställda inom apoteksverksamhet.

      Sanningen är att apoteken inte ska kunna öka sin totala vinst genom att öka påslagen på receptbelagda läkemedel utan förmån (u-läkemedel).

      I TLV:s översyn av handelsmarginalen 2014/2015 finns frågan om hur TLV ser på regeringens instruktioner om vinster inom u-läkemedel uttryckt på flera ställen. TLV har också tidigare uttalat sig om detta men detta är den senaste fotnedsättningen jag sett i officiella dokument. Se t ex http://www.tlv.se/Upload/Apotek/Rapport_apotekens_bruttoresultat.pdf sidan 6. Detta är den första delen av översynen som det finns flera rapporter om på http://www.tlv.se/tlv/Rapporter/Oversyn-av-apotekens-handelsmarginal/ :

      ”Regeringen har angivit (prop. 2008/09:145) att TLV, i samband med ett fastställande av handelsmarginalen, även bör beakta öppenvårdsapotekens försäljning av läkemedel som inte omfattas av förmånerna samt försäljning av handelsvaror. Detta förutsätter en fördjupad förståelse för det segment som består av försäljning av receptbelagda läkemedel som inte är subventionerade, receptfria läkemedel och handelsvaror och vilken betydelse denna försäljning har för apotekens totala lönsamhet.”

      Med andra ord: Om apoteken får ökad lönsamhet på u-läkemedel ska TLV balansera detta genom att se över handelsmarginalen på receptbelagda läkemedel inom förmån. Patienter med u-läkemedel kan alltså komma att subventionera patienter (som också) har receptbelagda läkemedel inom förmån och minska kostnaderna för läkemedelsförmånen.

      Om TLV har tillräckligt bra verktyg för att i detalj analysera u-läkemedelsmarknaden, eller om TLV prioriterar detta arbete är förstås en annan sak. Men våra politiker i riksdag och regering samt TLV har i varje fall sagt vad som ska gälla.