Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Överklagande avslås

5 mars 2012
Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit Apotekstjänsts överklagande av beslutet att låta Svensk Dos AB sköta öppenvårdsdos i sju landsting. UTÖKAD 14:40

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare överklagade Apotekstjänst AB tilldelningsbeslutet i den första nationella dosupphandlingen som avser sju mellansvenska landsting. Uppdraget gick till Uppsalabaserade Svensk Dos AB.

Förvaltningsrätten i Linköping har nu avslagit överklagandet. I domskälen anges att Apotekstjänst ”inte förmått visa att landstingen har brutit mot reglerna i Lagen om offentlig upphandling, LoU.”

Domstolen anser inte att avtalet kan ses som en så kallad tjänstekoncession, det vill säga en överenskommelse utan sedvanlig ersättning. Detta eftersom doskontraktet automatiskt ger Svensk Dos tillgång till den vinstmarginal som uppkommer i samband med försäljningen av läkemedlen.

Apotekstjänst fokuserade i sin argumentation framför allt på Svensk Dos AB:s finansiella ställning.

– Man hänvisade bland annat till att bolaget har ett litet aktiekapital, men det säger ju inte allt om ett företags förmåga. Svensk Dos har lämnat sådana upplysningar att vi inte har någon anledning att betvivla deras kapacitet, säger Inger Nyblom Hermansson, upphandlare i Landstinget Västmanland.

Svensk Dos uppnådde värdet 35 i bolaget Creditsafe AB:s rating. För att upphandlingens skallkrav ska vara uppfyllda måste bolaget ha minst 40, vilket motsvarar kreditvärdighet. Men en leverantör kan ändå anses uppfylla kraven om en godtagbar förklaring till den lägre ratingen finns i anbudet. Landstingen anser att så är fallet och domstolen ifrågasätter inte detta.

Nu har Apotekstjänst AB tio dagar på sig för ett eventuellt överklagande till Kammarrätten. Huruvida företaget skulle få prövningstillstånd där är dock oklart.

Kommer ni att överklaga?

– Det har vi inte tagit ställning till ännu, säger Thomas Hilmo, vd på Apotekstjänsts moderbolag Bonver.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera