Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Apotekstjänst får kritik
men Svensk Dos slipper

31 januari 2014
IVO har slutfört sin tillsyn av de nya dosaktörerna och berörda landsting. Apotekstjänst AB och ”deras” nio landsting får långa åtgärdslistor, medan Svensk Dos AB:s och Region Skånes tillsynsärenden avslutas. Apotekstjänst får mycket skarp kritik. UPPDATERAD 12:07

Granskningen som nu slutförts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, föranleddes av ett stort antal problem och rapporterade avvikelser, se artiklar länkade nedan.

Under tillsynen uppdagades ett brett spektrum av problem i dosverksamheten på många håll: uteblivna eller felaktiga leveranser, felaktigt innehåll i dospåsarna och problem med ordinationsverktyget Pascal.

Av de tio granskade landstingen får nio kritik och listor på åtgärder som måste redovisas senast den 31 mars i år.

Sveriges största region sett till antalet dospatienter, Västra Götaland, måste exempelvis presentera resultaten av sitt pågående kvalitetsarbete kring dos och bifoga en tidsplan för pågående och planerade åtgärder.

Effekten av vidtagna åtgärder på patientsäkerheten, en risk- och bristanalys och en åtgärdsplan för eventuella nyuppkomna brister ska också redovisas.

Även den nya dosaktören Apotekstjänst AB, som levererar till de nio landstingen som fått kritik från IVO, kritiseras och får en liknande åtgärdslista. Dessutom ska Apotekstjänst skicka in en beskrivning av sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

På och mellan raderna uttrycker IVO mycket hård kritik mot Apotekstjänst.

Bolaget saknar helt ”ett ledningssystem som utgår från att verksamheten utövar hälso- och sjukvård”, brister som IVO är ”mycket kritisk” till.

”Apotekstjänsts yttrande visar tydligt att bolaget inte har beaktat det regelverk som finns för vårdgivares ansvar för god och säker vård”, skriver IVO.

IVO framhåller också att ”kraven på en vårdgivare …  inte kan negligeras med motiveringen att detta inte reglerats i avtal, eller att vårdgivaren anser att avtalad ersättning inte är tillräcklig för att hantera vissa uppgifter”.

Den andra nya privata aktören på dosmarknaden, Svensk Dos AB, och den region man levererar till, Region Skåne, får dock ingen kritik från IVO.

Region Skåne har ”så långt utredningen visat … uppfyllt sitt ansvar för att säkerställa en patientsäker dostjänst”, skriver IVO.

Även tillsynen av Svensk Dos AB avslutas alltså utan åtgärd.

Svensk Dos AB har ”påbörjat arbetet med att uppnå de krav som ställs i föreskrifter och (IVO) kommer därför inte att ytterligare granska Svensk Dos AB:s ledningssystem (för systematiskt kvalitetesarbete)”.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

4 svar till Apotekstjänst får kritik
men Svensk Dos slipper


Annonsera och prenumerera