Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Apotekare visar vägen för framgångsrika landsting

20 januari 2015
Den förra regeringens äldresatsning satte positiva spår på åldringarnas läkemedelsanvändning. Att ha särskilt ansvariga apotekare var en framgångsfaktor för de landsting som lyckades bäst med läkemedelsarbetet.

Nyligen slutrapporterade äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm den förra regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Satsningen omfattade 4,3 miljarder kronor och genomfördes 2011–2014.

Läkemedel hos äldre var ett av de fem områden där mätbara mål sattes upp, som sedan kopplades till en prestationsbaserad ersättning.

Under de år som satsningen pågick noterades en klar förbättring för samtliga tre läkemedelsindikatorer som ingick i projektet. Indikatorerna avsåg olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel.

Dessutom minskade antalet personer över 75 år med fler än tio läkemedel varje år från 2012 och framåt, från att tidigare ha ökat varje år.

Skillnaderna i utfall mellan landstingen beskrivs dock som relativt stora. Arbetssätten har också varierat.

De landsting som lyckats bäst är, enligt slutrapporten, ”de som har starka läkemedelskommittéer, och/eller anställt särskilt ansvariga apotekare eller läkemedelskunniga läkare, och arbetat med läkemedelsgenomgångar”.

I alla län har stora förbättringar uppnåtts, men de län som låg bra till från början har bättrat sig ungefär lika mycket som de som hade hög förskrivning från starten.

”Även om vi inte vet exakt vilken nivå som är lämplig för de tre indikatorerna kan vi på grund av skillnaderna mellan länen se att det finns ett stort förbättringsutrymme kvar”, skriver Eva Nilsson Bågenholm, som poängterar att arbetet nu måste fortsätta.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.